Mannelijke of vrouwelijke arts? – Radboud, 11 mrt

Mediscussie:
Mag een patiënt kiezen tussen een mannelijke of vrouwelijke arts?

i.s.m. de Medische Faculteits Vereniging Nijmegen
Café de Aesculaaf, Geert Grooteplein 21, Nijmegen.
dinsdag 11 maart 2008, Nijmegen, 12.45 uur

Sommige moslimvrouwen willen alleen worden geholpen door een vrouwelijke arts, soms onder druk van hun man of familie. Moeten artsen dat accepteren of niet? De KNMG hakte de knoop door: patiënten die alleen door een vrouwelijke arts behandeld wensen te worden, moeten dat al bij het maken van een afspraak aangeven. En in noodsituaties valt er niets te kiezen. Maar is een arts weigeren op grond van sekse geen discriminatie? En geeft de KNMG niet toe aan achterhaalde opvattingen over mannen en vrouwen?

Sprekers:
Ger van Dijk, beleidsmedewerker ethiek KNMG
Prof.dr. Fred Lotgering, hoogleraar verloskunde UMC St Radboud
Drs. Martien Pijnenburg, ethicus UMC St Radboud
Gespreksleider: Karsjan Schakel, voorzitter MFVN
www.ru.nl/mediscussie