Nijmeegs nonnenklooster Maria Magdalena

Nijmegen, 27 mei 2008

Uniek kloosterarchief na ruim 400 jaar terug in Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert vanaf donderdag 5 juni een verzameling van 160 oorkonden uit de middeleeuwen. Het gaat om het archief van het voormalige Nijmeegse nonnenklooster Maria Magdalena. Een groot deel van de stukken is op perkament en enkele zijn voorzien van fraaie zegels. De oorkonden bevatten een schat aan gegevens over het kloosterleven in middeleeuws Nijmegen en daarmee over het leven uit de tijd van de gebroeders Van Limburg.

Het nonnenklooster Maria Magdalena is vermoedelijk gesticht in 1228. Het lag aan de naar hen genoemde Nonnenstraat in de Benedenstad. Het klooster ging in 1344 over naar de orde van Premonstratenzerinnen (Norbertinessen), die vanwege de kleur van de pijen ook Witte Vrouwen werden genoemd. Na de verovering van Nijmegen door Prins Maurits in 1591 zijn de Nijmeegse kloosters gesloten. Aangenomen wordt dat alle archieven verloren zijn gegaan, behalve dat van Maria Magdalena. Dit archief kwam terecht bij de abdij van Berne te Heeswijk-Dinther.

De oudste oorkonde uit het archief Maria Magdalena stamt uit 1250. Alleen het Nijmeegs stedelijk archief, dat in 1196 begint, is ouder. In de meeste oorkonden zijn afspraken vastgelegd over eigendommen van het klooster, vaak verkregen als schenking. Voor de nonnen vormden de documenten het bewijs van eigendom van een stuk grond of van een recht om ergens gebruik van te maken. Vooraanstaande personen die betrokkenen waren bij het vastleggen van de afspraken, bevestigden hun zegel aan een oorkonde als bewijs van echtheid. Helaas hebben verzamelaars in de loop der tijd de meeste zegels uit het archief van Maria Magdalena verwijderd.

Het Regionaal Archief Nijmegen gaat het waardevolle archief voor het publiek toegankelijk maken door foto’s van de oorkonden en zegels, samen met een beschrijving van de inhoud op internet te plaatsen: www.nijmegen.nl/archief. Op 5 juni a.s. worden de eerste, summiere beschrijvingen op Internet geplaatst. De uitgebreide transcripties, samenvattingen en foto’s van de oorkonden worden eind dit jaar via de website van het Regionaal Archief Nijmegen beschikbaar gesteld. 
 
Bron: Gemeente Nijmegen