Mariënburgkapel tijdelijk gesloten voor publiek

De Mariënburgkapel in het centrum van Nijmegen is vanaf heden tot naar verwachting eind maart 2023 gesloten voor onderhoud. Het stucwerk wordt weer in orde gebracht. Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en de Stichting Het Gilde Nijmegen hebben voor deze periode onderdak gevonden aan de Marikenstraat 40. Hier zullen de komende drie maanden in de etalage historische presentaties te zien zijn.

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Meest hergebruikte pand

Het exacte jaartal is niet bekend, maar bouwhistorisch onderzoek wijst uit dat de Mariënburgkapel rond 1450 is gebouwd. De kapel is nu één van de oudste monumenten van Nijmegen en zeer waarschijnlijk ook het meest hergebruikte pand van de stad. Van nonnenklooster tot kazerne en militair hospitaal, tot theater, turfschuur, gevangenis voor krijgsgevangenen, kunstatelier, katoen- en garenspinnerij, gemeentemuseum, gemeentearchief, noodkerk en gemeentelijke drukkerij. Sinds 2009 is het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis erin gevestigd.

Expositie en lezingen

Zodra de onderhoudswerkzaamheden aan de kapel zijn uitgevoerd, wordt de eerste expositie van 2023 ingericht. Deze expositie laat de geschiedenis van NXP/ Philips in Nijmegen zien en is ontwikkeld samen met Stichting Link en ArtEZ Arnhem. Op 14 april vindt in het Huis een Geschiedeniscafé plaats en op 16 april is de eerste lezing in de gerenoveerde kapel over Kunstzijdespinnerij Nyma, gegeven door Piet Hieltjens en Henk Jansen. Houd voor meer activiteiten de website van het Huis in de gaten, want ook tijdens de sluiting worden lezingen op verschillende locaties georganiseerd.