Marokkaanse namenlijst bij geboorteaangifte

De PvdA heeft vragen gesteld aan het college van B&W van Nijmegen m.b.t. het gebruik van een Marokkaanse namenlijst bij het aangeven van een pasgeboren kind.
 
Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen

Van: Stijn Verbruggen en Halima El KarounialHal, PvdA-fractie Nijmegen
Betreft: Schriftelijke vragen, conform artikel 39 van het reglement van orde
Onderwerp: Marokkaanse namenlijst bij geboorteaangifte

Geacht College,

Op verschillende gemeentehuizen in Nederland is de laatste weken een discussie opgelaaid over het al dan niet hanteren van een namenlijst van het Marokkaanse consulaat. Het consulaat heeft kort geleden namelijk een nieuwe versie van die lijst verspreid, waarop veel Berberse namen zijn verdwenen. De lijst bevat nu circa 700 Arabische namen. Marokkanen dienen bij de aangifte van hun kind een naam uit deze lijst te kiezen. Anders weigert het Marokkaanse consulaat de baby in te schrijven. De PvdA is van mening dat Nederlandse Marokkanen zelf een naam voor hun kind uit moeten kunnen kiezen. Inmenging van de overheid is ongewenst.

Bent u het met ons eens dat het ongewenst is dat de Marokkaanse overheid via deze namenlijst de vrije naamkeuze voor Marokkaans-Nederlandse ouders beperkt?
Bent u bereid hierover contact op te nemen met de Marokkaanse ambassade/consulaat?
Bent u bereid er bij de minister van Buitenlandse Zaken op aan te dringen om hierover een krachtig signaal af te geven aan de Marokkaanse regering?

Ons bereiken zeer wisselende signalen over het gebruik van deze namenlijst door de gemeente Nijmegen. Sommige Nijmeegse Marokkanen die aangifte van een geboorte deden kregen de lijst wel voorgelegd, anderen niet.

Wordt de namenlijst bij de Nijmeegse afdeling Burgerzaken gehanteerd? Hangt het van de individuele ambtenaar af of de lijst wordt voorgelegd of is hier algemeen geldend ‘beleid’ voor vastgesteld?

Wanneer de gemeente Nijmegen deze namenlijst aan Nederlandse Marokkanen voorlegt, kan dat de indruk wekken dat de gemeente actief meewerkt aan het (ongewenste!) Marokkaanse beleid en dit zelfs stimuleert. Aan de andere kant helpt de gemeente problemen met het consulaat te voorkomen door Nederlandse Marokkanen op de namenlijst te wijzen.

Welke afweging maakt u in bovengenoemd spanningsveld? Vormt de recente wijziging in de namenlijst een aanleiding om deze afweging te heroverwegen?

Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA-fractie,

Stijn Verbruggen en Halima El Karouni
 
Bron PvdA Nijmegen