Meer duidelijkheid bij Kiss + Ride station Nijmegen: eerste 10 minuten gratis, daarna altijd betalen

NIJMEGEN –
In de Kiss + Ride bij centraal station van Nijmegen moet in de toekomst 24 uur per dag betaald worden door gebruikers die parkeren voor 10 tot 30 minuten. Blijf je korter dan 10 minuten, dan hoef je niet te betalen. Het is niet de bedoeling dat men langer dan 30 minuten in de zone geparkeerd blijft staan. In de huidige situatie is enkel het daadwerkelijk in- en uitstappen van passagiers en daarna meteen doorrijden gratis. Betaald parkeren geldt nu op bepaalde momenten en wel en bepaalde momenten niet, en dat zorgt voor onduidelijkheid, vindt ook het college.

Verwarrende situatie

De VVD stelde vragen aan het college over de huidige situatie met de Kiss + Ride-zone, omdat men vindt dat met betaald parkeren voorbijgegaan wordt aan het idee van een Kiss + Ride. Dit vindt de partij ‘verwarrend en onwenselijk’. Wat de VVD betreft wordt het betaald parkeren hier afgeschaft. Dat is het college niet van plan. “Bij de oplevering van het stationsplein in 2012 is deze Kiss + Ride-strook aangelegd”, laat men per brief aan de raad weten. “In het begin waren deze parkeerplaatsen zoals gezegd gratis en werd er veel misbruik van gemaakt door bijvoorbeeld forenzen. Er is dan ook heel bewust gekozen voor betaald parkeren met een maximum van een half uur. In de huidige situatie is het daadwerkelijk in- en uitstappen van passagiers gratis. Moet je langer wachten, dan kan men hier maximaal een half uur parkeren. Voor parkeren moet worden betaald. Enerzijds om te voorkomen dat mensen hier te lang (gratis) staan. Anderzijds liggen deze parkeerplaatsen in een betaald parkeergebied en sluit dat aan bij het regime in de rest van de omgeving.”

24 uur per dag betaald parkeren, eerste 10 minuten gratis

Toch kan het college zich wel vinden in de notie dat de huidige situatie onduidelijk is, omdat er het betaald parkeren op bepaalde momenten wel geldt en op andere momenten niet. Daarom komen er toch een aantal aanpassingen. “De borden die de regels op de K+R aangeven moeten duidelijker zijn en de regels kunnen eenduidiger. Het betaald parkeerregime wordt gewijzigd in 24 uur per dag betalen met een maximum van een half uur parkeren, waarvan de eerste 10 minuten altijd gratis is. In die 10 minuten gratis kan dan veelal de haal- en brengactiviteit plaatsvinden. Moet er langer gewacht worden op een passagier, dan moet er worden betaald. Als dit langer dan een half uur gaat duren, kan men ook terecht in de Keizer Karelgarage.”

Eén bordje, geen slagbomen

Hiervoor vinden wat kleine fysieke aanpassingen plaats. “Dit betekent geen extra bordje meer met specifieke parkeertijden waarop wel of niet betaald moet worden die voor verwarring kunnen zorgen. Er is dan gewoon een regime dat altijd geldt. We gaan de verschillende aanduidingen logischer aangeven in één portaal en dus niet meer met meerdere borden op één paal onder elkaar. Hiermee wordt de situatie verduidelijkt.” Er komen geen slagbomen waar je een kaartje moet trekken en bij het uitrijden weer moet invoeren. Handhaving blijft op de traditionele manier geschieden. “We willen het simpel houden.”

VVD tevreden

De VVD-fractie laat weten te kunnen leven met deze uitkomst, ondanks het feit dat er niet gekozen wordt voor het afschaffen van betaald parkeren in de Kiss + Ride-zone. “Wij zijn tevreden met de uitkomst vanuit het college en houden onze oren en ogen open of dit het gewenste effect gaat hebben”, laat fractievolger Dennis Walraven weten.

Dion van Alem
Politiek verslaggever RN7