Meer vrijheid uitstallingen binnenstadwinkeliers

Nijmegen, 4 december 2007

Winkeliers in de Nijmeegse binnenstad krijgen per 1 januari 2008 meer mogelijkheden om de aandacht te vestigen op hun zaak. Nijmegen schrapt de vergunningplicht voor uitstallingen en vervangt die door algemene regels. Het gaat in eerste instantie om een pilot van zes maanden.

De versoepeling betekent dat binnenstadondernemers onder voorwaarden niet-commerciële sfeerelementen als bankjes en bloembakken mogen plaatsen zonder dat zij daar een vergunning voor moeten aanvragen. In de ringstraten kunnen winkeliers tijdens de proef ook commerciële uitingen zoals handelswaar en een speeltoestel plaatsen. Het gaat dan om de Lange Hezelstraat, de Stikke Hezelstraat, de Houtstraat, de Hertogstraat en het Kelfkensbos. Ook voor deze uitstallingen gelden algemene voorwaarden. Reclameborden vallen niet onder de nieuwe regeling, die blijven verboden. Voor spandoeken, banieren en vlaggen blijft een vergunning verplicht.

Tijdens de proefperiode toetst de gemeente of uitstallingen voldoen aan de eisen. Zo moet de beeldkwaliteit per straat behouden blijven en mag er geen sprake zijn van overlast voor bijvoorbeeld voetgangers en rolstoelen. Ook de toegankelijkheid voor brandweer, politie en ambulance moet gegarandeerd zijn. Als winkeliers zich niet aan de afspraken houden, kan de gemeente onmiddellijk handhaven. Daarvoor stelt het gemeentebestuur voor aanvang van de proef een protocol vast.

Na afloop van de proefperiode evalueert de gemeente in hoeverre het maatwerk voor de plaatsing van uitstallingen succesvol is.

Winkeliers worden met een flyer geïnformeerd over de nieuwe regels. Het nieuwe uitstallingenbeleid is bovendien na te lezen op www.nijmegen.nl

Bron: Gemeente Nijmegen