Meer warmtescans boven Nijmegen

Nijmegen, 13 februari 2008

Vliegtuig maakt nog minimaal één extra vlucht voor warmtescans daken

Het vliegtuig dat thermografische beelden maakt om het warmteverlies aan daken te meten, moet nog één of enkele keren vliegen. De afgelopen dagen zijn de wijk Hatert en de bedrijventerreinen Westkanaaldijk Sluis en de Noord- en Oostkanaalhaven gescand. Vanavond en afhankelijk van het weer nog andere avonden, wordt er gevlogen boven het centrum, Meijhorst, Aldenhof en Hazenkamp tussen 20.00 en 23.00 uur. ’s Ochtends verwacht het uitvoerend bedrijf Dakwacht teveel mist.

Nijmegen brengt als eerste gemeente in Nederland het energieverlies van daken in kaart door middel van dakthermografie. Met een infrarood camera wordt de temperatuur van de dakoppervlakken bepaald. Temperatuurverschillen kunnen duiden op energieverlies via het dak. Doel is om eigenaren van woningen bewust te maken van dit energieverlies en het belang van goede gebouwisolatie. Naar schatting gaat bij gebouwen 30% van de warmte verloren via het dak. De opnamen van vijf wijken zijn een pilot.
De bewoners van huizen en eigenaren van winkels, woningen en bedrijfspanden krijgen over enkele weken een uitnodiging voor een bijeenkomst die in het teken staat van de dakthermografie en energiebesparing.

De pilot dakthermografie in Nijmegen wordt uitgevoerd door Dakwacht (de serviceorganisatie van Consolidated Nederland) in samenwerking met Miramap. Dakwacht is specialist in het beheer en onderhoud van daken. Miramap is expert in aardobservatie.

Bron: Gemeente Nijmegen