Mensen met Q-koorts bij GGZ goed in beeld

Nijmegen, 16 mei 2008
 
De GGD Regio Nijmegen heeft de groep mensen van de GGZ-locatie Nijmeegse Baan die mogelijk besmet zijn met Q-koorts, in beeld gebracht. Sinds de uitbraak van Q-koorts vorige week op deze locatie doet de GGD actief onderzoek naar mogelijke nieuwe gevallen onder medewerkers en cliënten.

Momenteel gaat het om circa 30 mensen met passende symptomen, waarvan inmiddels bij 13 mensen de Q-koorts is bevestigd door het laboratorium. Of de andere mensen ook Q-koorts hebben, wordt nog onderzocht.

De oorzaak van de besmetting wordt gezocht in enkele schapen en een lammetje die op het terrein van GGz Nijmegen, locatie Nijmeegse Baan, hebben gestaan. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) verwacht eind mei uitsluitsel te kunnen geven of deze dieren daadwerkelijk Q-koorts hebben. De schapen en het lam zijn in afzondering geplaatst. Q-koorts is niet van mens op mens overdraagbaar en met antibiotica goed te behandelen.

Bron: GGD Nijmegen