Nijmeegs minimabeleid – 1 miljoen euro extra

Nijmegen, 25 november 2008
 
Een miljoen euro extra voor Nijmeegs minimabeleid

In Nijmegen moet iedereen mee kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten. Gezinnen, ouderen, chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen krijgen daarvoor ruimere financiële ondersteuning. Dat hebben B&W in het minimabeleidsplan 2009-2012 voorgesteld aan de gemeenteraad. In het plan is voor 2009 een miljoen euro extra gereserveerd voor de ondersteuning van minima.

‘Meedoen’ is de belangrijkste doelstelling van het beleidsplan. Dat kan door middel van werk, maar ook door sociale, culturele of sportieve activiteiten. Bij huishoudens met een inkomen onder 120% van het sociaal minimum blijken er vaak financiële belemmeringen te zijn om hieraan deel te nemen. Ook blijkt dat met name gezinnen met kinderen, ouderen, chronisch zieken en gehandicapten hun (financiële) omstandigheden nauwelijks kunnen bijsturen. Daarom richt het Nijmeegs minimabeleid zich op ondersteuning van deze groepen.

Nijmegen verhoogt in 2009 de besteding aan minimabeleid van 7 naar 8 miljoen euro. Door het succes van het re-integratiebeleid zijn de afgelopen jaren veel mensen uit de bijstand gestroomd. Die besparing op de uitkeringskosten besteden burgemeester en wethouders aan minima en aan extra activiteiten op het terrein van re-integratie.

Bij gezinnen richt de ondersteuning zich op de ontplooiing van de kinderen. Voorstel van B&W is om de bestaande regelingen te verbreden. Gezinnen waarvan het eerste kind zes jaar is en naar de basisschool gaat, kunnen in natura een computer krijgen. Tot nu toe bestond deze regeling alleen voor kinderen in het voortgezet onderwijs. Ook het schoolfonds, dat gezinnen een bijdrage geeft voor deelname van de kinderen aan sociale en sportieve activiteiten in schoolverband, is verbreed van het voortgezet naar het basisonderwijs. Voor deze regelingen stellen B&W voor om de inkomensgrenzen te verruimen. Voor gezinnen met twee of meer kinderen verschuift de inkomensgrens naar 130% van de bijstandsnorm. Daarnaast wordt als aanvulling op het schoolzwemmen gestart met een pilot Turbozwemmen, waarbij kinderen in de vakanties deel kunnen nemen aan extra zwemlessen.

Voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (65+) met een minimuminkomen wil Nijmegen ook de maatschappelijke deelname bevorderen. Vanaf 2009 krijgen deze huishoudens jaarlijks 150 euro ter ondersteuning. Met name voor deze groepen zet de gemeente extra in op verhogen van het gebruik van de ondersteunende regelingen.

Daarnaast blijven de huidige regelingen voor alle inwoners van Nijmegen met een laag inkomen gelden. Zij kunnen bijzondere bijstand aanvragen voor bijzondere of noodzakelijke kosten. De collectieve aanvullende ziektekostenverzekering en de geld-terug-regeling blijven ook bestaan. Voor mensen die langer dan 5 jaar van een bijstandsuitkering afhankelijk zijn, blijft de langdurigheidtoeslag van toepassing.Bron Gemeente Nijmegen