Minisymposium Stadsregio – Meer samenwerken!

3 december 2007

Minisymposium Stadsregio
Overheid moet meer samenwerken met bedrijfsleven

Afgelopen dinsdag 27 november heeft in het Triavium in Nijmegen een minisymposium plaatsgevonden over de profilering van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dit minisymposium, georganiseerd door de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, is de eerste uit een reeks van vijf. Tijdens de vijf symposia discussiëren ondernemers en bestuurders over hoe de Stadsregio Arnhem Nijmegen economisch op de kaart kan worden gezet.

Halfgeleiders en Technologie
De sector die op het eerste symposium besproken werd, was de sector Halfgeleiders en Technologie. Ondernemers van technologiebedrijven uit de regio Arnhem en Nijmegen hebben zich samen met betrokkenen van de overheid en onderwijsinstellingen gebogen over de vraag wat goede initiatieven zouden zijn om de sector te versterken.

Presentaties
De discussie werd vooraf gegaan door vijf boeiende presentaties. André Rutten, Manager Regiostimulering bij KvK Centraal Gelderland, opende de bijeenkomst met een presentatie over de totstandkoming van de minisymposia. Fred Rausch, Directeur van NXP, gaf een interessante uiteenzetting over het onderwerp locatie. Prof. B. Dankbaar van de Faculteit Bedrijfskunde sprak over het aspect arbeidsmarkt. Jan Raemakers, voormalig directeur van Philips semi-conductors, vertelde over het onlangs opgerichte business cluster semi-conductors Oost Nederland. Tenslotte hield de heer A. Krielen een inspirerend betoog over branding. De inleidingen zorgden voor een levendige discussie, die in de twee deelgroepen werd voortgezet.

Discussie
Tijdens de discussie hebben de deelnemers initiatieven geformuleerd die een bijdrage kunnen leveren aan een optimaal economisch klimaat. Ten aanzien van het onderwerp locatie staat revitalisering van bedrijventerreinen hoog op het verlanglijstje. Ten aanzien van het onderwerp branding zou de semiconductorsector hand in hand willen gaan met de sector energie en milieu en de medische sector. Er is veel kennis en er zijn veel kennisintensieve bedrijven in de regio gevestigd. Dit biedt enorme kansen voor de regio.
Bij het onderwerp bereikbaarheid kwam wederom naar voren dat overheid en bedrijfsleven hand in hand moeten gaan om hierin echt iets te realiseren. Wanneer grote bedrijven faciliteren dat medewerkers met het OV gaan reizen, dan moet de overheid daarop inspelen en dit ondersteunen en belonen. Bij de formulering van initiatieven kwam meerdere malen naar voren dat plannen kans van slagen hebben wanneer de overheid al in een vroeg stadium gaat samenwerken met het bedrijfsleven en bedrijven een actieve rol laat vervullen in de uitvoering van projecten.

100-dagenplan
De organisatie van de minisymposia is een eerste activiteit die voortkomt uit het 100-dagenplan van de Kamer van Koophandel. Nadat in het voorjaar van 2007 achter elkaar aankondigingen werden gedaan over toonaangevende bedrijven die de Stadsregio zouden verlaten, zijn Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, VNO-NCW, MKB en de Stadsregio met elkaar om de tafel gegaan en hebben ze de wens uitgesproken om de regio actief op de kaart te zetten en structuurversterking en verdere ontwikkeling te realiseren. De KvK had samen met haar partners een 100-dagenplan geformuleerd en de Stadsregio presenteerde de Economische Agenda 2007 – 2010. De partijen hebben beide initiatieven in elkaar geschoven met als uitgangspunt dat overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen werken aan een economisch aantrekkelijke regio.
Binnenkort volgen de overige minisymposia. Dan komen de sectoren Energie en Milieu, Mode en Vormgeving, Gezondheid en Zorg, en Welzijn en Toerisme aan bod.

Bron: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland