Moslims in een westerse samenleving, 27 nov

Moslims in een westerse samenleving
Islam en ethiek

Boekpresentatie op 27 november 2008

 
Een boek over een kernvraag in het debat over de islam in het Westen. Van grote waarde voor overheden, politici, journalisten, maatschappelijke organisaties en het onderwijs!

Een groeiend deel van de Nederlandse en Vlaamse bevolking heeft een islamitische achtergrond. De meeste belijdende moslims hebben er geen problemen mee in een westerse samenleving te leven. Maar de media wekken een andere indruk, die bepalend lijkt te zijn: dat van gelovigen voor wie het leven in een ‘niet-islamitisch’ land wel tot bijzondere vragen en ook tot spanningen leidt. Botsingen worden uitvergroot en tegenstellingen aangezet. De publieke opinie volgt, maar vaak zonder zich echt in de achtergronden verdiept te hebben.

Welke vragen hebben moslims die hier wonen eigenlijk en aan wie leggen zij die voor? Zijn de vragen en antwoorden hier anders dan in de kernlanden van de islamitische wereld? Waar ligt het accent: bij de islamitische geloofsgemeenschap of bij de individuele gelovige?

De auteurs van dit boek behandelen deze en andere vragen en tonen daarmee de dynamiek van moslims in een westerse samenleving.

Herman Beck en Gerard Wiegers zijn beiden hoogleraar godsdienstwetenschap, in het bijzonder van de islam, aan respectievelijk de Universiteit van Tilburg en de Radboud Universiteit Nijmegen. Beiden zijn betrokken bij Babylon, Centrum voor Studies van de Multiculturele Samenleving.

Op donderdag 27 november zullen de auteurs vertellen over hun boek. Na hun lezing zullen zij in gesprek gaan met het publiek.
Programma:
19.00u Inloop
19.30u Introductie programma
19.40u Lezing en aansluitend gesprek met de auteurs
21.00u Einde programma

Locatie: Islam en Dialoog, Rochussenstraat 221, Rotterdam
Het programma is vrij toegankelijk voor iedereen. De voertaal is Nederlands.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met E. Erdem, 0619634417, e-mail: erdemrullah@gmail.com  of info@islamendialoog.nl