Museumpark Orientalis bouwt Huis van de Koran

Moslims stellen half miljoen euro ter beschikking

Heilig Landstichting, augustus 2007

Den HaagMevrouw Khadija Al-Lawati, ambassadeur van het Sultanaat van Oman in Nederland en tevens Decaan van het Corps Diplomatique in Den Haag, heeft bekend gemaakt dat haar regering met een subsidie van € 500.000,- de herinrichting ondersteunt van Museumpark Orientalis bij Nijmegen. Met dit gebaar ondersteunt het Sultanaat het initiatief voor een intercultureel museum dat educatie biedt over dat wat jodendom, christendom en islam bindt en dat is gericht op dialoog, voorlichting en debat.

Mede dankzij dit subsidie kan Museumpark Orientalis gaan bouwen aan het Huis van de Koran, het Huis van Mohammed en de museummoskee. Dit project maakt deel uit van de ingrijpende herinrichting die het museum momenteel realiseert en die in 2011 moet zijn voltooid. In het kader van deze herinrichting werkt Orientalis aan de bouw van het Huis van Jezus, het Bijbelhuis, het Huis van Mozes, het Tenachhuis, het Jeruzalemhuis, een Ruzie- en Vredespaleis, het Huis van de Ontmoetingen en aan de Spiritual Garden. Museumpark Orientalis is sedert 2003 van rijkswege beschermd als een monument van Orientalisme. Het ministerie van OCW ondersteunt de museale exploitatie in het kader van culturele diversiteit. De steun voor de interculturele, op dialoog gerichte museale herinrichtingsplannen is breed, van overheden en particulieren tot fondsen en stichtingen als Mondriaan Stichting, Levi Lassen en het Skanfonds.

Sultanaat van Oman
Op uiteenlopende terreinen onderhoudt Oman banden met Nederland. Naast een intensieve samenwerking in handel en industrie zet Oman zich in Nederland actief in voor de interculturele dialoog en educatie. In dit verband financiert het Sultanaat een bijzondere leerstoel aan de Rijksuniversiteit Leiden (Sultan van Omanleerstoel voor de bestudering van de Islam in de hedendaagse Westerse wereld). Voorts financiert het land een leerstoel aan de Roosevelt Academy Middelburg, gericht op watermanagement. In 2003 ontving Museumpark Orientalis van het Sultanaat een waardevol staatscadeau; het werd in aanwezigheid van H.K.H. Margriet, prinses der Nederlanden officieel overhandigd.

Museumpark Orientalis
Museumpark Orientalis ontwikkelt zich niet alleen tot een actueel, hedendaags museum op het gebied van cultuur en religie. Het is ook en vooral een plek waar mensen met verschillende culturen en levensbeschouwingen elkaar kunnen ontmoeten, hun eigen geschiedenis en werkelijkheid kunnen verkennen en beleven, evenals die van de ander. Orientalis wil via deze kennis- en cultuuroverdracht een wezenlijke en onontbeerlijke bijdrage leveren aan meer begrip en respect voor de diversiteit van opvattingen en leefgewoonten in onze samenleving.

Cohesie en vertrouwen versus haat en achterdocht
De officiële overhandiging van het subsidie zal plaatsvinden in januari 2008. Museum en ambassadeur hebben echter in gezamenlijk overleg besloten het nieuws van de bijzondere samenwerking nu al bekend te maken. De betrokkenen willen met dit initiatief laten zien dat er in Nederland volop kansen en initiatieven zijn op het terrein van interculturele samenwerking, gericht op een samenleving waarin cohesie en vertrouwen sterker zijn dan wantrouwen en soms zelfs haat. De centrale plaats die het museum bij dit proces inneemt, is niet alleen uniek voor ons land maar ook in Europa.

Museumpark Orientalis
Profetenlaan 2
6564 BL Heilig Landstichting
Tel. 024-3823110
www.museumparkorientalis.nl

Openingstijden
20 maart t/m 31 oktober ‘07
10.00 – 17.00 uur
1 november ‘07 t/m 31 maart ‘08
11.00 – 16.00 uur
Nieuwjaarsdag
12.00 – 16.00 uur

Toegangsprijzen
Volwassenen € 9,50
Kinderen tot 13 jaar € 5,00