Natuurcompensatie Nijmeegse Stadsbrug

Nijmegen, 22 mei 2008

Natuurcompensatie Nijmeegse Stadsbrug in Havikerwaard bij Rheden

De Havikerwaard bij Rheden zal worden ingericht als natuurgebied waar grote groepen ganzen kunnen overwinteren. Vrijdag 23 mei ondertekenen de gemeente Nijmegen en Graaf zu Ortenburg, eigenaar van het gebied een intentie-overeenkomst hierover. De aanleg van dit natuurgebied gaat de negatieve effecten die de bouw van een nieuwe Stadsbrug met zich meebrengt compenseren.

In Nijmegen wordt vanaf 2010 een nieuwe brug gebouwd omdat de Waalbrug, de enige verkeersbrug die dateert uit 1936, het verkeer niet kan verwerken. De nieuwe Stadsbrug heeft een gunstig effect op de luchtkwaliteit in Nijmegen door een betere spreiding en doorstoming van het verkeer, maar tast wel het leefgebied van een aantal vogelsoorten en zogenaamde riviergebonden plantensoorten in de Oosterhoutse Waarden aan. Om dit te compenseren is in samenwerking met de Provincie Gelderland gezocht naar vervangende gebieden. Die gebieden moeten volgens de regelgeving van de Europese Unie gevonden worden buiten de Oosterhoutse Waarden.

Na uitgebreid onderzoek, waarbij onder andere is gekeken naar de afstand tot Nijmegen en de ecologische geschiktheid, is in de Havikerwaard, een onderdeel van Landgoed Middachten bij Rheden, een ganzenfoerageergebied gevonden. Ruim 50 hectare agrarische percelen zullen zodanig worden beheerd, dat grote groepen ganzen hier kunnen gaan overwinteren.
Op dit moment lopen nog onderhandelingen over de compensatie van 3 hectare moerasgebied bij Driel. Hier kunnen water- en moerasvogels zoals de kwartelkoning in de toekomst een geschikt leefgebied gaan vinden.

Het is de eerste keer dat op zo grote schaal natuurcompensatie wordt toegepast. De zorgvuldige aanpak heeft veel waardering gekregen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en zal daarom mogelijk ook worden toegepast bij toekomstige projecten elders in het land.

Bron Gemeente Nijmegen