Haskoning en gemeente Nijmegen starten NEC

Nijmegen, 3 oktober 2007

Royal Haskoning en gemeente Nijmegen starten Nijmeegs Energie Convenant (NEC)

Royal Haskoning en de gemeente Nijmegen hebben de handen ineen geslagen om te komen tot het Nijmeegs Energie Convenant. Gezamenlijk benaderen ze ruim twintig gezichtsbepalende Nijmeegse bedrijven en organisaties om energiebesparing in Nijmegen op de kaart te zetten. De deelnemende partijen zullen nog voor het eind van het jaar in een convenant de verplichting vastleggen om de CO2-uitstoot fors te verminderen.

De gemeente en Royal Haskoning zijn er van overtuigd dat het thema klimaatverandering ook uitdagingen en kansen biedt. Bedrijven die open staan voor innovatie en samenwerking kunnen zowel economische als maatschappelijke winst behalen als ze serieus werk maken van energiebesparing. Door de gehele bedrijfsvoering hierbij te betrekken ontstaan naast besparingen op energieverbruik ook vaak verbeteringen ten aanzien van grondstofverbruik, doorlooptijden en afvalstromen.

Royal Haskoning werd 126 jaar geleden in Nijmegen opgericht en werkt nu wereldwijd met meer dan 3500 consultants, architecten en ingenieurs dagelijks aan duurzame ontwikkeling. De medewerkers voelen zich als professionals én als wereldburgers sterk betrokken bij de uitdaging om energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot echt te laten tellen. Daarom neemt Royal Haskoning met de gemeente Nijmegen graag het voortouw in een nieuwe aanpak van het probleem, niet alleen door zelf het goede voorbeeld te geven, maar ook door haar brede kennis en ervaring ter beschikking te stellen.

Landelijk wil de overheid komen tot twee procent energiebesparing per jaar. De gemeente Nijmegen is ambitieuzer en stelt haar ambitie op drie procent. In het NEC zullen gezichtsbepalende Nijmeegse bedrijven en organisaties een team vormen van koplopers. Het wordt een soort eredivisie die de ambities nog een tandje hoger zet.
In het convenant leggen we vast:
• Het percentage CO2 uitstoot dat iedere deelnemer jaarlijks gaat verminderen door energie te besparen, duurzame energie te gaan gebruiken of zelf op te wekken;
• De wijze waarop we aan elkaar en aan het publiek communiceren over de behaalde resultaten;
• De wijze waarop deelnemers die de doelstelling niet halen de resterende CO2 kunnen compenseren. We denken aan bijvoorbeeld natuurlijke landschapsontwikkeling in de regio Nijmegen;
• Hoe de deelnemers onderling succesvolle ideeën uitwisselen en van elkaar leren;
• Hoe we onze medewerkers, bezoekers en klanten gaan stimuleren om ook zelf een bijdrage te leveren.

Onderdeel van het Nijmeegse Energie Convenant is een jaarlijkse prijs, waarbij het best presterende bedrijf de nodige aandacht krijgt.

De gemeente Nijmegen en Royal Haskoning zullen de organisatie van het Nijmeegse Energie Convenant op zich nemen. De aangeschreven instellingen en bedrijven zijn geselecteerd op onder andere omvang en diversiteit. Als na verloop van tijd andere bedrijven en instellingen mee willen doen kan dat. Als ze goed hebben gepresteerd promoveren ze naar het NEC.
In november komt er een startbijeenkomst voor de bedrijven die positief op de oproep hebben gereageerd. In december volgt de formele ondertekening van het convenant. De gemeente Nijmegen en Royal Haskoning zijn uiteraard ook zelf actief deelnemer aan het convenant.