N.E.C. benadrukt noodzaak stadionuitbreiding

Nijmegen, 22 juni 2009
 
N.E.C. benadrukt noodzaak stadionuitbreiding bij gemeente Nijmegen.Meer dan 750 N.E.C. Fans staan inmiddels al op de Seizoenkaart-wachtlijst, er is een wachtlijst voor skyboxen en er is een tekort aan kantoor- en hospitality-ruimten; kortom het ambitieuze N.E.C. kan niet doorgroeien in een het huidige te kleine McDOS Goffertstadion. De noodzaak voor stadionuitbreiding naar een capaciteit tussen de 20.000 en 30.000 is nu nogmaals -maar nu middels de conclusies van onderzoeksbureau Hypercube- bij gemeente Nijmegen aangegeven.

In het voorjaar van 2009 heeft N.E.C, Hypercube een opdracht verstrekt onderzoek te verrichten naar o.a. het potentieel in het verzorgingsgebied waaruit N.E.C. haar financiële middelen dient te halen die benodigd zijn om de sportieve ambitie te kunnen bekostigen. Dit onderzoek heeft N.E.C. laten verrichten om aan te kunnen tonen dat de behoefte voor een groter stadion ook daadwerkelijk ondersteund wordt vanuit de groeipotentie in de markt.

De belangrijkste conclusies uit de scenario analyse volgens Hypercube zijn:

§ N.E.C. wordt de laatste jaren sterk beperkt in verdere groei in toeschouwers- en sponsoraantallen, en daarmee in inkomsten en sportieve prestaties; de club kan de goede sportieve prestaties van dit moment niet kapitaliseren.

§ Oorzaak is de te geringe stadioncapaciteit van het huidige stadion.

§ Uitbreiding van de huidige stadioncapaciteit naar een capaciteit tussen de 20.000 en 30.000 is daarom noodzakelijk, zeker met het oog op de sportieve ambities die de club heeft op (middel)lange termijn.

§ Het verzorgingsgebied van N.E.C. is voldoende groot, zowel in populatie als bedrijvigheid, om bovenstaande ambities te realiseren.

§ Uitbreiding van stadioncapaciteit (huidige stadion of nieuwbouw) is noodzakelijk om sportieve kwaliteit te handhaven dan wel te verbeteren.

§ Ontwikkelingen bij (sportief) omringende clubs bevorderen deze noodzaak voor N.E.C.

N.E.C. heeft het College van Burgemeester en Wethouders dan ook laten weten dat de club in eerste instantie gaat voor uitbreiding van het McDOS Goffertstadion op de huidige locatie in samenwerking met de partners in het Topsport- en Innovatiepark. Wel zal er gedwongen gekeken worden naar alternatieven in het geval de plannen voor het Topsport en Innovatie Park om de een of andere reden vertraagd worden of niet doorgaan.

Bron N.E.C. Nijmegen