N.E.C. – Wij staan voor de wijk

Nijmegen, 18 augustus 2008

Oprichting maatschappelijke stichting “Wij staan voor de wijk”.
 
In samenwerking met Talis, DAR, Novio, ROC Nijmegen en de gemeente Nijmegen, richt N.E.C. dinsdag de stichting “Wij staan voor de wijk” op. Deze maatschappelijke stichting, welke qua naam in het verlengde ligt van de N.E.C.-slogan (Wij staan voor N.E.C), heeft ten doel de sociale cohesie in de wijken in de regio te verbeteren. In een nauwe samenwerking met woningcorporatie Talis is een organisatie opgezet die maatschappelijke projecten zal initiëren, ondersteunen, uitvoeren en/of organiseren in de regio Nijmegen. Te denken valt aan de aanpak van leefbaarheidsprojecten in de wijk, de aanpak van vandalisme, schoolprojecten tegen racisme of sportstimulerende projecten op de basisschool. Om de aantrekkingskracht van dit soort projecten op de jeugd te vergroten, kunnen spelers van N.E.C. als rolmodellen worden ingezet.

Projectleider Joep Goessens treedt per 1 september in dienst van de stichting en zal samen met Talis, afvalverzamelaar DAR, vervoerder NOVIO en onderwijsinstituut ROC Nijmegen aan de slag gaan. Alle deelnemende partijen die voor de gemiddelde Nijmegenaar niet vreemd in de oren klinken, zullen op zijn of haar terrein inbreng hebben. De Gemeente Nijmegen voorziet de stichting van een startsubsidie en dankzij de hulp van Price Waterhouse Coopers, Oomen Advocatuur en Hoge van Gerven Notarissen kan er begin dit seizoen worden gestart met de aanpak van zaken waar de samenleving om vraagt en waarmee die het meest mee gediend is.

Bron: N.E.C. Nijmegen