Neerbosscheweg – Flitspaal dubieus en foutief

neerbosscheweg-22april-07-010.jpg
Neerbosscheweg staduitwaarts 50 km/u
  
D66 Nijmegen
19 april 2007

Flitspaal dubieus én foutief
Binnenkort spreekt de raad wederom over de beruchte flitspaal op de Neerbosscheweg. Voor D66 Nijmegen staat de verkeersveiligheid voorop. Met het bekeuren van bestuurders die zich niet houden aan de snelheid of door rood licht rijden hebben de sociaal-liberalen dan ook geen enkel probleem. Regels zijn regels! Maar deze regels gelden ook voor de politie én de gemeente. Want wanneer de gemeente zich niet meer houdt aan de regels, zijn de automobilisten overgeleverd aan de willekeur van de gemeente.

Liesbeth van den Broek, raadslid van D66 Nijmegen: ‘Op deze weg is geen sprake van bebouwde kom, in de verre omtrek is er geen bebouwing te vinden, de gemeente heeft hier dan ook ten onrechte borden geplaatst dat je maar vijftig mag’. Om de automobilist te beschermen tegen de willekeur van de wegbeheerder en te zorgen dat automobilisten vijftig rijden, waar het echt moet, namelijk in de feitelijke bebouwde kom, is hiervoor een omschrijving opgesteld. De omgeving van de Neerbosscheweg voldoet hier absoluut niet aan. Daar veranderen tien borden nog niets aan.

Bovendien staat de flitspaal vlak voordat de snelweg begint, namelijk zo’n negentig meter. Ook hier lapt de gemeente de verkeersregels aan zijn laars. De automobilist moet de gelegenheid hebben omwille van de verkeersveiligheid zijn snelheid aan te passen aan de situatie voor hem. In dit geval de snelweg. Een camera mag dan ook niet vlak bij het begin van de snelweg staan. De regel is hier dat de afstand minimaal 150 meter moet bedragen.

Waarom zou de gemeente zich niet willen houden aan de regels? De enige reden lijkt te zijn dat de flitspaal zijn werk doet, hij flits zo’n 60 keer per dag en da’s mooi werk voor een bonnenmachine! D66 Nijmegen stelt hierover schriftelijke vragen aan het college.
Bron: D66 Nijmegen
   


Nijmegen, 19 april 2007

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen

Schriftelijke vragen, conform artikel 39 van het reglement van orde

Flitspaal Neerbosscheweg

In de kamerronde van 11 april is gesproken over de flitspaal op de Neerbosscheweg. D66 Nijmegen heeft vragen gesteld over deze flitspaal en twijfelt of deze flitspaal wel bijdraagt aan de verkeersveiligheid ter plaatse. Eén van de bezwaren van D66 Nijmegen is het feit dat automobilisten net voordat zij de snelweg opgaan bekeurd worden voor het harder rijden dan 50 km/u. Feitelijk is er echter geen sprake van een bebouwde kom en verandert binnen 100 meter de toegestane maximumsnelheid van 50 naar 120 km/uur.

1. Bent u op de hoogte dat in het Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer c.q. de uitvoeringsvoorschriften daarvan duidelijk omschreven staat waaraan een bebouwde kom moet voldoen?
2. Bent u met ons eens dat de directe omgeving van de Neerbosscheweg ter hoogte van de kruising met de Hogelandseweg niet voldoet aan deze omschrijving?
3. Bent u van mening dat het bebouwde kom bord en het daarbij horende snelheidsregime ter hoogte van deze kruising hier onrechtmatig gehanteerd wordt, althans niet volgens de richtlijnen die daarvoor gelden?
4. Bent u op de hoogte van de wettelijke regel dat de afstand tussen een veranderend snelheidregime en een camera in dit geval minimaal 150 meter moet zijn?
5. Wat vindt u ervan dat deze regel niet wordt nageleefd?
6. Kunt u aangeven hoeveel ongevallen op het kruisingsvlak (De noordelijke rijbaan van de Neerbosscheweg met de westelijke poot van de Hogelandseweg) gebeurd zijn in de periode van 5 jaar voor plaatsing en 5 jaar na plaatsing van de camera?
7. Kunt u aangeven wat de oorzaken zijn geweest van deze geregistreerde ongevallen?

Met vriendelijke groet,
Liesbeth van den Broek,
raadslid D66 Nijmegen 


 Nijmegen, 11 maart 2007

D66 Nijmegen strijdt tegen onnodige flitspaal

De flitspaal op de Neerbosscheweg, net voor de aansluiting met de A73, is een grote ergernis voor veel automobilisten. Op deze plek krijgt elke automobilist een bekeuring als hij harder dan 50 rijdt, terwijl hij niet het gevoel heeft dat hij nog in de bebouwde kom rijdt en dat hij dus in overtreding is. D66 Nijmegen wil nu dat de flitspaal verwijderd wordt omdat de plek niet logisch is en omdat de flitspaal de verkeersveiligheid verslechtert.

Liesbeth van den Broek, raadslid D66 Nijmegen: ‘Ik stoor me al jaren aan deze flitspaal. Tijdens mijn rijlessen heb ik altijd geleerd je rijgedrag, dus ook je snelheid, aan te passen aan de situatie die je voor je ziet. Dat betekent hier dat je eigenlijk het beste kan optrekken in plaats van afremmen want de flitspaal staat vlak voordat de snelweg begint. En in de verre omtrek is er geen bebouwing te vinden en alle fiets- en voetgangerspaden gaan onder de weg door. Dus waar gaat dit over?’.

Volgens de gemeente bevordert deze flitspaal de verkeersveiligheid, maar in de praktijk zorgt de flitspaal voor veel plotseling remmende bestuurders wat op deze plek juist gevaarlijk is. Liesbeth van den Broek, raadslid van D66 Nijmegen: ‘Misschien zijn de doelstellingen van de politie de reden dat de flitspaal er staat? De politie moet namelijk 245.000 bekeuringen uitschrijven voor te hard rijden en deze flitspaal zal daar vast een flinke bijdrage aan leveren’.

In de gemeenteraadsvergadering van aanstaande woensdag zal D66 Nijmegen het college oproepen in overleg met de politie de flitspaal te verwijderen.

Bron: D66 Nijmegen
 
neerbosscheweg-22april-07-026.jpg
Neerbosscheweg 50 km/u – geen bebouwing te bekennen