Busstation Nijmegen op de schop

Verbouwing busstation start later
 
De verbouwing van het busstation moet wachten op beter weer. Het werk zou in eerste instantie starten op 5 januari. Door het koude weer wordt dit zeker een week later. De aannemer kan pas starten als het minder koud is.

Dan worden eerst de perrons opgehoogd zodat reizigers makkelijker kunnen in- en uitstappen. Dit gebeurt per twee stuks. Later wordt ook de wachtruimte uitgebreid en komt er een nieuw digitaal reizigers informatiesysteem. Alle bussen blijven tijdens de werkzaamheden rijden, maar stoppen deels op andere perrons.
 
ooooooooooooooooooooooo
  
Nijmegen, 16 december 2008
 
Nijmegen en Stadsregio verbeteren het busstation
Werkzaamheden van januari tot april 2009
 
De opknap van het busstation is een gezamenlijk project van de gemeente en de Stadsregio Arnhem Nijmegen. De werkzaamheden worden op elkaar afgestemd, zodat reizigers, vervoerders, winkeliers en omwonenden zo min mogelijk hinder ondervinden.

Om busreizigers in Nijmegen meer comfort te bieden gaat vanaf 5 januari het busstation bij Centraal Station op de schop. Het werk start met het ophogen van de perrons om reizigers makkelijker in en uit te laten stappen. Ook wordt de wachtruimte uitgebreid en komt er een nieuw reisinformatiesysteem met actuele vertrekinformatie. De werkzaamheden duren tot april.

Reisinformatiesysteem
Ter hoogte van alle perrons komen nieuwe informatiedisplays. Op de displays valt te lezen waar welke bus staat en hoe laat deze vertrekt. Naast de wachtruimte wordt ook de grote overzichtdisplay vervangen en ook de informatiezuil in de wachtruimte voor blinden en slechtzienden wordt vernieuwd. De nieuwe zuil geeft gesproken informatie over de bestemming, vertrektijd en perron van de lijn waarvan de informatie wordt opgevraagd. Het nieuwe dynamisch reisinformatiesysteem (afgekort DRIS) op het station is onderdeel van een regiobrede verbetering van het reisinformatiesysteem door de Stadsregio. Op 85 bushaltes in de regio komen displays met actuele vertrekinformatie.

Wachtruimte
De huidige overdekte wachtruimte op het busstation krijgt een nieuw uiterlijk. De wachtruimte wordt flink uitgebreid en krijgt een extra breed dak aan de kant waar de bussen stoppen, waardoor reigers comfortabeler kunnen wachten. Dit nieuwe stuk dak krijgt zonnepanelen erop, die duurzame energie opwekken.

Perrons
De nieuwe perrons waar de bussen stoppen worden verhoogd zodat reizigers makkelijker in en uit kunnen stappen. De perrons worden steeds per twee weggehaald en vervangen. Tegelijk komen er nieuwe detectielussen en worden de kapotte platen van het wegdek vervangen. Daarnaast voert de gemeente verbeteringen uit in de omgeving van het busstation uit. Het trottoir aan de kant van het voormalige postkantoor wordt opnieuw aangelegd. Verder zal ook de busbaan voor het station nieuwe platen krijgen.

Aan de andere kant van het station krijgt het plein rondom de onbeheerde fietsenstalling nog nieuw asfalt bij de laad- en loszone en komen er nieuwe borden. Ook wordt de indeling van de parkeervakken en opstelplekken opnieuw aangebracht. Deze werkzaamheden staan gepland voor maart.

De bedoeling is dat reizigers zo weinig mogelijk overlast ondervinden van de werkzaamheden. Alle buslijnen blijven rijden, maar zullen deels op andere perrons halt houden. Novio gaat steeds de voorkeurperrons aangeven. Het dynamisch reis informatie systeem (DRIS) wordt naar verwachting ‘s nachts vervangen.

Reizigers worden ter hoogte van het busstation door posters en grote banners op de veranderde situatie gewezen. In de spits blijven medewerkers van Novio met gele hesjes reizigers helpen met het vinden van de juiste bus.

IJs en weder dienende start het werk aan het busstation op 5 januari en is het in april 2009 gereed. Actuele informatie: www.nijmegen.nl/naarnijmegen

Bron Gemeente Nijmegen
 
 
Rubriek Auto bus taxi trein