Nieuwe economische visie voor Nijmegen

Nijmegen, 2 oktober 2018

Gemeente en ondernemers maken samen nieuwe economische visie

De gemeente gaat vanaf dit najaar samen met ondernemers een nieuwe economische visie opstellen. Daarin staat welke uitdagingen en kansen de gemeente, bedrijven en partners in de stad zien voor de Nijmeegse economie en hoe ze daar samen aan gaan werken. Dat staat in de startnotitie economische visie.

Wethouder Monique Esselbrugge: “Wij nodigen ondernemers uit om samen met ons de economische doelen en acties vorm te geven. Dat doen we graag op een manier die ondernemers meer ruimte biedt om mee te denken en doen. Daarom betrekken we iedereen al vroeg in het proces. Deze startnotitie geeft handvatten, maar de richting is nog niet bepaald. Ondernemers weten namelijk zelf heel goed wat nodig is. De uiteindelijke visie die in 2019 klaar moet zijn, is zeker belangrijk als basis voor ons economische beleid, maar is wat ons betreft geen einddoel. We zullen elkaar goed moeten blijven vinden zodat we snel en effectief kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Alleen op die manier houden we onze economie sterk en veerkrachtig.”

Proces
Het proces om te komen tot een economische visie gaat uit van intensieve samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties in de stad. Deze samenwerking zoekt de gemeente continu tijdens reguliere (bestuurlijke) overleggen en werkbezoeken. Verder organiseert de gemeente specifiek voor de economische visie een aantal (thema)bijeenkomsten met gemeenteraadsleden en partners in de stad. De eerste bijeenkomst vindt dit najaar plaats en vormt de kick-off van het traject. In het voorjaar van 2019 volgt een werkconferentie. In het najaar van 2019 wordt de visie aangeboden aan de gemeenteraad om vast te stellen.

Bron Gemeente Nijmegen – Alles over NijmegenBusiness NijmegenBedrijven Nijmegen