Nieuwe hoogleraar Nijmeegse geschiedenis

Nijmegen, 11 juli 2008

Mevrouw Dr. D. Verhoeven nieuwe hoogleraar Nijmeegse geschiedenis
 
De bijzondere leeropdracht ‘Geschiedenis van Nijmegen in het bijzonder de publieksgerichte aspecten’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen is per 1 november 2008 verleend aan mevrouw dr. D. Verhoeven. Naast onderzoek en onderwijs, zal ze de beschikbare wetenschappelijke kennis over de geschiedenis van de stad bekender maken onder Nijmegenaren. De gemeente Nijmegen bood de Radboud Universiteit Nijmegen de bijzondere leeropdracht aan ter gelegenheid van de viering van 85 jaar universiteit.

Met de leeropdracht willen de gemeente en de universiteit een extra stimulans geven aan verdieping en verspreiding van de kennis van de rijke historie van Nijmegen. Bijzonder hoogleraar Verhoeven moet daar invulling aan geven door onderwijs en onderzoek, maar ook door het organiseren van publieksgerichte activiteiten in de stad rond historische plekken en gebeurtenissen. De leeropdracht wordt ingesteld voor een periode van drie jaar die kan worden verlengd tot vijf jaar.

Dolly Verhoeven schreef diverse boeken en was projectleider van historische projecten. Zo werkte ze in 2006 in opdracht van de Provincie Gelderland als projectleider en eindredacteur aan de publicatie Gelderland 1900-2000 en het bijbehorende cultuurhistorisch festival. In 2001 richtte zij het (cultuur)historische bureau Storia op. Daarnaast is zij onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Historische Onderzoeksbureaus en lid van de Adviescommissie voor Historische Publicaties van de Provincie Gelderland. Verhoeven is zeer ervaren in het het uitvoeren van projecten waarin wetenschappelijke kennis toegankelijk wordt gemaakt voor een breed publiek.

Burgemeester Thom de Graaf schonk de bijzondere leeropdracht namens de gemeente Nijmegen aan de Radboud Universiteit Nijmegen tijdens de academische lustrumviering in mei van dit jaar.

Bron: Gemeente Nijmegen