Nijmeegs College presenteert ruimtelijke ambities

Nijmegen, 11 december 2007

Met nieuwbouw inspelen op gewenste sociale ontwikkelingen in de wijk. Dat is een van de nieuwe aandachtspunten in de actualisatie van het Kansenboek, de visie van burgemeester en wethouders op de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen tot 2020. Het college heeft de ‘Actualisatie Kansenboek 2007’ op 11 december vastgesteld.

In de nieuwe versie van het Kansenboek legt het college een relatie tussen de fysieke en de sociale ontwikkelingen op wijkniveau. Want het leven in een wijk wordt niet alleen bepaald door het huis of kantoorpand waarin iemand woont of werkt. Ook zaken als bereikbaarheid en de aanwezigheid van groen en voorzieningen zoals zorg, onderwijs, werk, kinderopvang en sport spelen daarbij een belangrijke rol. Wanneer je een wijk wilt verbeteren met nieuwbouw, moet je daarom ook zorgen voor voldoende voorzieningen in de directe omgeving, die bijdragen aan een prettigere leefomgeving van burgers. Het college wil de komende jaren voor ieder stadsdeel de locaties in beeld brengen die om deze gecombineerde aanpak vragen.

Verder ziet het college nieuwe mogelijkheden bij (internationale) bedrijvenetalages langs de A73 en A15 en bij de multifunctionele sterlocaties Brabantse Poort – kruising A73 en Knoop Ressen. Ook uitbreiding van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer en fietsnetwerk is onderdeel van de ambitie. Om Nijmegen voor haar inwoners en toeristen nog aantrekkelijker te maken, wil het stadsbestuur meer inzetten op topsport, (Romeins) verleden, cultuur, hotels, vrijetijdsbesteding en groen. Dit alles met oog voor duurzaamheid en het klimaat.

Naast nieuwe kansen zijn er ook tal van ontwikkelingen die in voorgaande jaren in gang zijn gezet en in de komende periode doorlopen: woningen en werkgebieden bij de Waalkade, het Waalfront, Plein ’44, het Centraal Station, de dijkteruglegging, in de Waalsprong en bij Heyendaal, Winkelsteeg en Knoop Lent. Verder wil het college blijven investeren in groen, sport en recreatie in het centrum, de wijken en de stadsranden.

Begin 2002 werd het eerste Kansenboek gepresenteerd en in 2004 volgde een uitwerking. Door de vele ontwikkelingen in de stad was het Kansenboek anno 2007 toe aan een actualisatie. Het coalitieakkoord, nieuwe beleidskaders, onderzoeksgegevens en maatschappelijke trends hebben nu een plek gekregen. In het verwezenlijken van de ambities ziet het gemeentebestuur een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd, maar het college nodigt ook bedrijven, ontwikkelaars en inwoners nadrukkelijk uit om de ruimtelijke kansen op te pakken.

Bron: Gemeente Nijmegen