Bedrijven Nijmegen – 30 procent CO2 minder

Nijmegen, 3 november 2008
 
Nijmeegse bedrijven en instelling besparen in drie jaar 30 procent CO2

Een strukturele vermindering van ruim 1,2 miljoen ton CO2. Dat gaan 14 vooraanstaande Nijmeegse bedrijven en instellingen van het Nijmeegs Energie Convenant (NEC) de komende drie jaar bereiken door energiebesparing en het investeren in nieuwe technieken. Dit staat gelijk aan het totale jaarlijkse energieverbruik van zo’n 240.000 woningen. Ze maakten dit vandaag bekend bij de presentatie van de klimaatambities.

De deelnemers aan het NEC besparen zo gezamenlijk meer dan de op 13 maart 2008 afgesproken drie procent per jaar. In 2010 stoten ze bijna 30 procent minder CO2 uit dan nu.
De helft van de 14 bedrijven en instellingen besparen meer dan negen procent in drie jaar, de andere zeven verwachten op negen procent uit te komen. Ook de gemeente Nijmegen verwacht per jaar drie procent energie te besparen en komt uit op negen. Mede-initiatiefnemer Royal Haskoning komt tot 21 procent en Electrabel zelfs tot 36 procent over drie jaar. Gezamenlijk besparen alle deelnemers 1.205.886 ton CO2. Uitgaande van vijf ton CO2 uitstoot per huishouden aan gas en electra is dat gelijk aan het energieverbruik van zo’n 240.000 woningen, ruim driemaal het aantal Nijmeegse woningen.

De gemeente Nijmegen wil de energiebesparing onder andere bereiken door in te zetten op het isoleren van gebouwen, duurzame energie te gebruiken en op te wekken (onder andere door zonnepanelen op de daken te leggen), minder energie te gebruiken voor verlichting, duurzaam in te kopen en het omschakelen op aardgas van het gemeentelijk wagenpark.
Initiatiefnemers van het NEC, wethouder Jan van der Meer en Herman Klein Entink van Royal Haskoning, gaven de grote besparing en opsteker voor het klimaat in een symbolische cheque aan gedeputeerde Annelies van der Kolk.

Deelnemende bedrijven en organisaties
De deelnemers aan het NEC zijn: ARN, DAR, Dura Vermeer, Electrabel, gemeente Nijmegen, Hogeschool Arnhem Nijmegen, N.E.C. BV, NXP Semiconductors, Radboud Universiteit, Royal Haskoning, Smit Draad, Synthon BV, Talis en UMC St Radboud.
Nijmegen werkt en onderneemt met ‘een groen hert’
Ons Groene Hert is de naam van de klimaatcampagne van de gemeente Nijmegen.
Kijk voor meer informatie op www.onsgroenehert.nl

Bron Gemeente Nijmegen