Nijmeegse brandweer sneller en klantgerichter

Nijmegen, 2 september 2008
 
Nijmeegse brandweer in 2009 sneller en klantgerichter
 
Dat meldt het Nijmeegse college van Burgemeester en Wethouders in haar jaarlijkse Brandweerbrief aan de gemeenteraad. Uit de brief blijkt dat de brandweer de focus nog meer verschuift van repressie naar risicobeheersing. Het motto daarbij is ‘beter voorkomen dan genezen’. Zo start de brandweer dit najaar onder meer met gerichte voorlichting over brandveiligheid in de hoogste klassen van het basisonderwijs. Daarnaast presenteert de gemeente een veiligheidsrisicoprofiel voor Nijmegen. Later dit jaar volgt nog een regionaal dekkingsplan dat aangeeft welke brandweerpost het snelst ter plaatse kan zijn bij een incident.
 
De Nijmeegse brandweer investeert volgend jaar nog meer in voorlichting over brandpreventie en het verbeteren van vergunningverleningprocessen. Daarnaast streeft de brandweer ernaar om in 90 procent van alle spoedeisende uitrukken binnen 8 minuten op de inzetlocatie aanwezig zijn. Ook moet er in 2010 een nieuwe brandweerpost in Nijmegen-Noord operationeel zijn.

In 2009 werkt de brandweer de bereikbaarheidskaart van Nijmegen verder uit. Via dit systeem kan een brandweerploeg die naar een gebouw uitrukt direct digitaal zien hoe bijvoorbeeld de toegang tot dat gebouw is geregeld, wie de contactpersonen zijn of waar de afsluiters van gas en elektra zitten. Sinds dit jaar is de kaart ook gekoppeld aan de gemeentelijke basisinformatie waardoor direct bekend is hoeveel mensen op een bepaald adres staan ingeschreven. Bovendien voegt de brandweer de komende maanden voor ongeveer 200 gebouwen in de stad de plattegronden per bouwlaag aan het systeem toe. Een belangrijk deel van het voorwerk van een inzet is daarmee al gedaan, wat de snelheid, veiligheid en efficiency aanzienlijk vergroot.

Belangrijke aandachtspunten in de brandweerzorg blijven de uitruktijd bij spoedeisende meldingen en het terugdringen van loze meldingen. De brandweer streeft ernaar om in 90 procent van alle gevallen binnen 8 minuten ter plaatse te zijn. In de praktijk blijkt dit moeilijk vanwege de verkeersdrukte rond spitstijden en de toename van het aantal spoedeisende hulpverleningen die op de meldkamer binnenkomen. Door onder meer nieuwe afspraken met de meldkamer, een regionaal dekkingsplan en een nieuwe brandweerpost in Nijmegen-Noord wil de brandweer de opkomsttijden verder aanscherpen. Ook het aantal loze brandmeldingen via brandmeldinstallaties moet in de komende vijf jaar afnemen. In 2007 was bijna 97 procent van die meldingen loos. Dat betekende dat de brandweer 1068 keer voor niets uitrukte. Via voorlichting en in het uiterste geval met dwangsommen moet dat percentage met 25 procent omlaag.

De komende jaren neemt Nijmegen ook deel aan landelijke initiatieven om de kwaliteit van de brandweerzorg te verbeteren. De minister van Binnenlandse Zaken wil dat de brandweer regionaliseert. In elke regio komt dan één regionale brandweerorganisatie, onder leiding van één regionale commandant. Die grotere organisaties, op dezelfde schaal georganiseerd als bijvoorbeeld de politie, zijn volgens het ministerie een belangrijke voorwaarde om de rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren.

De Brandweerbrief is een initiatief van burgemeester Thom de Graaf en verschijnt sinds 2007 jaarlijks in september. Met de brief informeert het college de gemeenteraad over de ontwikkeling van de Nijmeegse brandweerzorg.

Bron Gemeente Nijmegen