Ambities Nijmeegse havens en kaden

Nijmegen, 17 februari 2009
 
Gemeente gaat ambities voor Nijmeegse havens en kaden formuleren
  
De gemeente Nijmegen gaat het komende half jaar en in overleg met de verschillende belanghebbenden onderzoeken welke economische kansen en mogelijkheden de verschillende havengebieden in de stad bieden. Nijmegen wil haar ligging aan de Waal optimaal benutten.
 
De havens en kaden in Nijmegen hebben elk hun eigen functie. In de afgelopen jaren zijn kansen en problemen voor de havens en kaden van Nijmegen in verschillende projecten en vaak ad-hoc opgepakt, maar niet altijd in samenhang vastgelegd. Economische ontwikkelingen in de binnenvaart en het toerisme, maar ook ruimtelijke ontwikkelingen als de dijkteruglegging en de bouw van het Waalfront vragen om een samenhangende visie op mogelijkheden van en activiteiten in de Nijmeegse havens en aan de kaden.

Thema’s die onderzocht zullen worden zijn onder andere voorzieningen voor de binnenvaart en cruisevaart, watergebonden bedrijvigheid maar ook het beleid voor wonen op het water, de mogelijkheden voor recreatie en veiligheid. De gebieden waar beleid voor ontwikkeld gaat worden zijn ’t Meertje, de Lindenberghaven, de Waalkade, de Waalhaven, het Waalfront, de Noord- en Oostkanaalhavens, Weurt en de nevengeul bij Lent.

Bron: Gemeente Nijmegen