Nijmeegse horeca mag beperkt groeien

Nijmegen, 29 mei 2007
 
De gemeente Nijmegen zet de komende jaren in op een beperkte groei van horeca. Er is ruimte voor vernieuwing, maar met oog voor de bestaande bedrijven. Nieuwe horeca wordt zoveel mogelijk geconcentreerd in de horeca-accentgebieden in het stadscentrum. Bestaande bedrijven mogen in principe uitbreiden.

Dat staat in de horecanota ‘Gastvrij Nijmegen’ die is opgesteld in overleg met de Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Groot Nijmegen. Nieuwe horecabedrijven kunnen zich in het stadscentrum nog beperkt vestigen in de vijf accentgebieden Waalkade, Grote Markt, Molenstraat, Koningsplein en Kelfkensbos. Daarnaast is nog horeca ingepland bij de nieuwbouw op Plein 1944. De accentgebieden worden wel groter. Zo komt er aan de westzijde van de Waalkade meer ruimte voor restaurants. Buiten het stadscentrum is nieuwe horeca alleen gekoppeld aan projecten als Waalfront en 52Degrees. Voor horecabehoeften op wijkniveau en unieke concepten wil het gemeentebestuur ruimte laten.

Voor de bestaande horeca geldt dat ondernemers in de accentgebieden mogen uitbreiden. Ondernemingen in het stadscentrum buiten deze locaties moeten voldoen aan een profielschets die de gemeente per straat opstelt.

Nieuwe ondersteunende horeca bij detailhandel, bijvoorbeeld een koffie- en broodjescorner in een winkel, wordt beperkt. Deze vorm van horeca is alleen nog toegestaan als er binnen vijftig meter geen andere zaak is met een dergelijke voorziening. Ook onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om het voor afhaalcentra moeilijker te maken om zich in het stadscentrum op detailhandelslocaties te vestigen. Afhaalcentra op deze locaties hoeven namelijk niet te voldoen aan de strengere horecaregelgeving, terwijl zij wel dezelfde diensten leveren.

De nota besteedt bovendien aandacht aan het belang van goed opgeleid horecapersoneel, sterke evenementen, veilig uitgaan, het stimuleren van nieuwe concepten en de aanpak van regeldruk. Ook maakt de gemeente een analyse van het hotelaanbod in Nijmegen. Die moet duidelijk maken hoe groot de behoefte is aan nieuwe hotels.