2500 Nijmeegse jongeren geven hun mening

Nijmegen, 12 november 2007

De gemeente Nijmegen vraagt vanaf half november 2.500 Nijmeegse jongeren tussen de 10 en 17 jaar naar hun wensen en behoeften. Via deze Jeugdmonitor onderzoekt de gemeente hoe het met de jeugd gaat. Met de gegevens uit de monitor kan de gemeente het jeugdbeleid beter vorm geven.

De Jeugdmonitor verscheen eerder in 1999 en 2003. Door het invullen van de vragenlijst krijgen jongere Nijmegenaren de kans om hun mening over een aantal zaken te geven. Er zijn vragen over de volgende onderwerpen: de mening over de woonbuurt en behoefte aan voorzieningen voor jongeren, zaken rondom school zoals pesten en schoolmaatschappelijk werk, vrijetijdsbesteding, sport- en cultuurdeelname, criminaliteit en veiligheid, internetgebruik en jeugdparticipatie in de politiek.

De jongeren krijgen een vragenlijst thuisgestuurd. Ook ouders worden hierover via een brief geïnformeerd. De resultaten van de Jeugdmonitor zijn in de zomer van 2008 bekend.

Ook de GGD houdt momenteel een jeugdonderzoek op middelbare scholen onder de naam E-MOVO. Dit onderzoek gaat vooral over de gezondheid en de leefstijl van de jongeren. De onderzoeken van de gemeente en de GGD vullen elkaar aan en leiden tot een totaalbeeld van de Nijmeegse jeugd.

Bron: Gemeente Nijmegen