Nijmeegse podia – Positieve waardering publiek

Nijmegen, 27 mei 2008

Positieve waardering publiek voor Nijmeegse podia

Ruim driekwart van de volwassen Nijmegenaren bezoekt culturele voorstellingen in Nijmegen. De door de gemeente gesubsidieerde culturele podia (LUX, Doornroosje, Lindenberg Theater en de Keizer Karel Podia) bereiken tezamen twee derde van de volwassen Nijmegenaren. Daarnaast is de aantrekkingskracht van deze podia op bezoekers van buiten de stad toegenomen. De podiabezoekers oordelen positief over het programma-aanbod, de zalen en de service. Ze geven rond het voorstellingenbezoek jaarlijks naar schatting 6,5 miljoen euro in de stad uit.

Dit zijn enkele conclusies uit twee door de gemeente Nijmegen gehouden onderzoeken: het bevolkingsonderzoek naar cultuurparticipatie én een publieksonderzoek onder de bezoekers van de vier genoemde podia. Beide onderzoeken werden in 2007 gehouden. Uit het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie blijkt dat de cultuurdeelname onder volwassen Nijmegenaren ongeveer even hoog is als in 2002. Vooral hoogopgeleiden gaan veel naar culturele voorstellingen. Ruim 60% zou nog vaker naar voorstellingen willen gaan, maar gebrek aan de tijd en de kosten zijn belangrijke bezoekbelemmeringen. In vergelijking met 2002 is het aandeel mensen dat in Nijmegen cultureel aanbod mist afgenomen.
De in 2007 uitgevoerde publieksonderzoeken bij de culturele podia (LUX, Doornroosje, Lindenberg Theater, Keizer Karel Podia) laten zien dat de tevredenheid over het programma-aanbod, de zalen en de service op diverse punten is toegenomen. Meer dan in 2002 oefenen de podia aantrekkingskracht uit op bezoekers van buiten de stad. Zij geven relatief veel geld uit in de stad.

blijvende hoge cultuurparticipatie
Van de volwassen Nijmegenaren bezoekt 77% in 1 jaar tijd minimaal 1 culturele voorstelling in de stad. Twee derde bezoekt in die periode minimaal 1 gesubsidieerd cultureel podium in de stad. En 41% bezoekt in die periode minimaal 1 museum in de stad. In 2002 werden ongeveer dezelfde percentages gemeten.
Cultuurdeelname hangt vooral samen met het opleidingsniveau. Het grote percentage hoogopgeleiden in Nijmegen verklaart mede de hoge cultuurparticipatie in de stad. Opvallend is dat de belangstelling voor verschillende culturele genres bij jongvolwassenen niet veel verschilt van die bij de 25-44-jarigen. Het aandeel niet-westerse allochtonen dat culturele voorstellingen bezoekt is wat afgenomen.

positieve ontwikkelingen bij culturele podia
In vergelijking met 2002 is de bekendheid en het bereik van de culturele podia toegenomen. Dat geldt met name voor LUX en Doornroosje. Ook het nieuwe Lindenberg Theater is al goed bekend. De bezoekcijfers ontwikkelen zich gunstig, vooral bij de Stadsschouwburg, Doornroosje en het Lindenberg Theater. Het aandeel podiabezoekers van buiten de stad nam toe. Over het programma-aanbod van de podia is een ruime meerderheid van de bezoekers tevreden. Opvallend is dat men diverse aspecten van de zalen en de service beter beoordeelt dan in 2002. Dat geldt bijvoorbeeld voor de zaalverwarming, het zaalgeluid, het zitcomfort, de garderobe en de mogelijkheid om rondom de voorstelling of in de pauze iets te gebruiken. Het belang van internet om op de hoogte te blijven van het programma-aanbod is sterk toegenomen. De bezoekers van de podia maken met name gebruik van de eigen sites van de podia als informatiebron.

podiabezoekers geven ook geld in de stad uit
Gevraagd is wat podiabezoekers rondom het voorstellingenbezoek in de stad – dus buiten de podia – uitgeven; 1 op de 3 à 4 podiabezoekers blijkt geld in de stad uit te geven. De bezoekers van buiten de stad geven gemiddeld meer uit dan de Nijmeegse bezoekers. In totaal geven de podiabezoekers jaarlijks naar schatting 6,5 miljoen euro in de stad uit.

herhaling van cultuuronderzoeken uit 2002
De onderzoeken zijn uitgevoerd in 2007. In 2002 voerde de afdeling Onderzoek & Statistiek voor het eerst een uitgebreid bevolkingsonderzoek naar de cultuurparticipatie bij volwassen Nijmegenaren uit. Ook werden in dat jaar de publieksonderzoeken van de culturele podia voor het eerst op elkaar afgestemd, waardoor een goede vergelijking tussen de podia mogelijk werd. De onderzoeken worden uitgevoerd omdat zowel de gemeente als de podia meer willen weten over het bereik van en de waardering voor het culturele aanbod in Nijmegen.

Bron Gemeente Nijmegen