Nijmeegse raad op de bres voor het klimaat

Nijmegen, 14 maart 2007

Nijmeegse raad op de bres voor het klimaat

De gemeenteraad van Nijmegen gaat aan de slag met het klimaatprobleem. Op initiatief van de fracties van Groenlinks en PvdA is een raadsbrede werkgroep ingesteld, die de Nijmeegse klimaatambities gaat vaststellen.

Het klimaatprobleem wordt steeds groter. In vergelijking met andere steden doet Nijmegen niet genoeg om dit probleem aan te pakken. Er is wel een klimaatplan, maar dat loopt eind 2007 af. Hoog tijd om een nieuwe koers te bepalen en de ambities bij te stellen, aldus de raad. De werkgroep gaat vanaf volgende week aan de slag om een kadernotitie klimaat op te stellen. Dit doet ze niet alleen; dit gebeurt in samenwerking met het bedrijfsleven, woningcorporaties, inwoners, maatschappelijke organisaties enz. In deze kadernotitie worden de ambities op klimaatgebied voor de komende vier jaar geformuleerd. Het is daarna aan het College van B&W om met een concreet actieplan te komen.

Initiatiefvoorstel Klimaatplan
GroenLinks en de PvdA hebben afgelopen maand een initiatiefvoorstel ingediend bij het College van B&W. Dit voorstel is tijdens de Politieke Avond op 14 maart besproken (inclusief reactie van het College). Tijdens deze vergadering is ook de werkgroep ingesteld.

Andere steden en het klimaat
Amsterdam en Rotterdam zijn sprekende voorbeelden voor de gemeenteraad. Rotterdam stelt zichzelf tot doel om de uitstoot van kooldioxide (CO2) uiterlijk in 2025 met de helft te verminderen. Amsterdam is nog ambitieuzer en wil in 2015 al een CO2-neutrale gemeente zijn. Bij het uitwerken van de kadernota, wordt er zeker naar hun ambities en plannen gekeken.

Bron: Gemeente Nijmegen