Nijmegen bestrijdt homodiscriminatie

Nijmegen, 13 november 2007

De gemeente Nijmegen gaat intolerantie en discriminatie tegen homoseksuele en biseksuele mannen, lesbische en biseksuele vrouwen en transgenders extra aanpakken. Met name in het onderwijs en onder allochtone Nijmegenaren wil de gemeente via gerichte maatregelen uitsluiting en onveiligheid tegen gaan.

Dat staat in de nieuwe notitie seksuele diversiteit ‘Hand in Hand, 2008-2011’. De notitie komt voort uit een inventarisatie van het bestaande beleid en toenemende signalen dat de tolerantie ten aanzien van homoseksuelen afneemt.

De belangrijkste maatregelen in de notitie richten zich op het tegengaan van discriminatie en intolerantie. Zo wil de gemeente het succesvolle project van de GGD over homoseksualiteit op middelbare scholen vanaf volgend jaar structureel maken. Het project is genomineerd voor de landelijke MOVISIE Diversiteitsprijs 2007. Ook bij subsidieverlening aan sportverenigingen eist de gemeente voortaan dat een vereniging de non-discriminatie code sport hanteert.

Bijzondere aandacht gaat uit naar het bespreekbaar maken van homoseksualiteit onder allochtone inwoners. In samenwerking met instellingen en verenigingen van Nijmeegse allochtonen ontwikkelt de gemeente een plan van aanpak en een wijkgericht traject.

Om het veiligheidsgevoel te bevorderen, blijft de gemeente bestaande structurele overleggen tussen het Anti Discriminatie Bureau en de politie over diversiteit en discriminatie ondersteunen. Daarnaast wordt onderzocht of er extra acties nodig zijn om huiselijk geweld tegen homoseksuelen en transgenders te voorkomen.

In de informatiepakketten voor nieuwe bewoners zit voortaan opnieuw een informatiefolder over de homobeweging in Nijmegen.

Bron: Gemeente Nijmegen