Nijmegen aan de slag met cultuurvisie

Nijmegen, 23 oktober 2018

Nijmegen aan de slag met cultuurvisie

De gemeente Nijmegen gaat samen met het culturele veld en betrokkenen in de stad aan de slag om een nieuwe cultuurvisie te maken, die naar verwachting in de zomer van 2019 klaar zal zijn.

Het college heeft een startnotitie die de richting van en route naar de nieuwe cultuurvisie aangeeft vastgesteld en legt die voor aan de gemeenteraad.

Cultuur draagt bij aan het geluk van mensen: voor hun ontwikkeling, creativiteit, ontmoeting, uitdaging en verrassing. Bovendien is cultuur een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid van de stad. In het coalitieakkoord heeft het college aangegeven een nieuwe cultuurvisie te willen maken die moet zorgen voor een duidelijke focus voor de komende jaren. Het college wil daarvoor structureel 1 miljoen euro extra investeren in cultuur.

Het college heeft als ambities voor de nieuwe cultuurvisie geformuleerd: het zorgen voor kunst en cultuur voor en door iedereen, het vergroten van de aantrekkingskracht van Nijmegen door middel van cultuur en ruimte bieden voor innovatie.

Aan de cultuurvisie wordt gewerkt in samenspraak met het culturele veld en de stad. Eerst wordt er een onderzoek gedaan naar de staat van cultuur in Nijmegen; daarvoor worden ook bestaande onderzoeken gebruikt en gesprekken gevoerd met betrokkenen om het beeld te toetsen. Over het resultaat gaat de gemeente in gesprek met de stad. Vervolgens wordt de cultuurvisie opgesteld.
De nieuwe cultuurvisie moet klaar zijn in 2019.

Bron Gemeente Nijmegen – Alles over Nijmegen