Nijmegen duurst voor ondernemers

Arnhem, 7 juli 2011

Gemeente Nijmegen blijft het duurst voor ondernemers

Werkgeversorganisaties VNO-NCW Midden en MKB-Nederland/Midden maken zich grote
zorgen over de structureel hoge lasten voor ondernemers in Centraal Gelderland en de
jaarlijkse toename hiervan. Nijmegen is opnieuw de duurste stad in onze regio en zelfs van
Nederland. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland blijkt dat ook in
2011 de lokale lasten voor ondernemers onverdeeld hoog zijn
.
 
Op verzoek van VNO-NCW Midden en MKB-Nederland/Midden stelt de Kamer van Koophandel
Centraal Gelderland ieder jaar een rapportage Monitor Lokale Lasten op. In dit rapport onderzoekt de KvK de ontwikkelingen van de tarieven voor onroerende zaakbelasting (OZB), rioolrecht, toeristenbelasting en bouwleges. Daarnaast brengt de KvK de heffingen in beeld die de waterschappen jaarlijks in rekening brengen bij de bedrijven. Vorig jaar wezen VNO-NCW Midden en MKB-Nederland/Midden al op de hoge lasten en de grote verschillen tussen lokale overheden. Uit de monitor lokale lasten 2011 blijkt dat er maar weinig is veranderd.
 
Nijmegen landelijk duurste gemeente
Ook dit jaar zoomen we in de monitor lokale lasten in op de kosten die een modelbedrijf per gemeente moet betalen. Met name gaat de aandacht uit naar de kleine zelfstandige / kleine winkel. Zo´n onderneming betaalt in de gemeente Nijmegen € 2.022,- aan gemeentelijke lasten (OZB en rioolrecht). Weliswaar is dit 4,4% lager dan in 2010, maar Nijmegen blijft hiermee de duurste gemeente van Nederland voor een kleine zelfstandige. In de gemeente Arnhem bedragen de lasten € 1.444,-, 29% lager dan in Nijmegen. Een gemiddelde kleine zelfstandige / kleine winkel betaalt in Centraal Gelderland € 994,- aan gemeentelijke lasten. In de Vallei is dit € 922,- en in Nederland ligt dit gemiddelde op € 968,-.
 
Top 5 duurste en goedkoopste gemeenten Centraal Gelderland en
Valleiregio, kleine zelfstandige / kleine winkel, (2011)
 
Duurste                           Goedkoopste
1. Nijmegen € 2.022         1. Rozendaal € 631
2. Renkum € 1.567          2. Bronckhorst € 660
3. Arnhem € 1.444           3. Aalten € 683
4. Beuningen € 1.374       4. Oost Gelre € 700
5. Wageningen € 1.334    5. Barneveld € 701
Bron: ABF-research, Monitor Lokale Lasten 2011
 
Weer oproep tot uniformiteit
VNO-NCW Midden en MKB-Nederland/Midden pleiten al sinds 2005 voor lagere lasten en uniformiteit
in de lasten. De monitor laat duidelijk zien dat dit signaal blijkbaar aan dovemansoren is gericht. Toch
roepen we nu weer op om te zoeken naar eenduidigheid tussen gemeenten. Ondernemers komen
dan niet voor onaangename verrassingen te staan als zij een nieuwe vestiging willen starten of gaan verhuizen.
 
www.kvk.nl/lokalelastengelderland 
 
Bron Kamer van Koophandel Centraal Gelderland