Nijmegen en Bescherming Persoonsgegevens

Nijmegen, 29 mei 2008

Voorbeeldfunctie voor andere gemeenten
 
Nijmegen bereikt overeenstemming met College Bescherming Persoonsgegevens

Nijmegen is met het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) tot overeenstemming gekomen over publicatie van bouwvergunningen op internet. Nijmegen is koploper in het digitaal openbaar maken van deze gegevens voor zijn burgers. Om echter mogelijk misbruik van de daarbij betrokken persoonsgegevens te voorkomen, heeft Nijmegen een nieuw aanvraagformulier bouwvergunning ontwikkeld, waarbij een aantal persoonsgegevens nooit openbaar gemaakt worden. De aanvrager kan er voor kiezen om een aantal overige persoonsgegevens evenmin openbaar te maken, zoals bijvoorbeeld naam en contactgegevens.

De inhoudelijke informatie over het bouwplan zelf blijft altijd openbaar. Nijmegen vervult met de nieuwe werkwijze een voorbeeldfunctie voor overige gemeenten. Alle gemeenten krijgen daarom van het CBP en VROM het advies om het in Nijmegen ontwikkelde model te volgen.

Sinds 2006 geeft Nijmegen bezoekers van de site www.nijmegen.nl online informatie over alle lopende bouw- en milieuvergunningen via ‘Procedures Online’. Afgeronde bouwdossiers zijn al sinds 2005 te vinden in het ‘Digitaal bouwarchief’. Daarmee was Nijmegen de eerste in Nederland die deze digitale dienstverlening aan haar burgers verleende. Met het openbaar maken van deze gegevens verleent Nijmegen service aan mensen die informatie zoeken over bestaande gebouwen of over lopende bouwaanvragen in hun omgeving. Zij hoeven voor inzage van stukken daardoor namelijk niet meer naar de Stadswinkel te komen. Het gaat om openbare documenten die op papier altijd al voor iedereen in te zien zijn geweest.

Vanaf de start van het bouwarchief heeft Nijmegen contact gehad met het CBP. Steeds meer gemeenten volgden het voorbeeld van Nijmegen waardoor de discussie over mogelijk misbruik van persoonsgegevens die via internet openbaar gemaakt worden hoger op de agenda kwam. Naar aanleiding van een ambtshalve onderzoek van het CBP naar de Nijmeegse informatie op internet heeft Nijmegen samen met het CBP, VROM en BZK in het afgelopen jaar naar de best werkbare oplossing gezocht om persoonsgegevens te beschermen.

De uitkomsten van het onderzoek van het CBP zijn nu bekend. Voor de nieuwe bouwaanvragen zijn zowel het CBP als VROM zeer tevreden met het door Nijmegen ontwikkelde aanvraagformulier bouwvergunning. Dit nieuwe aanvraagformulier is namelijk volledig in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, waarbij toch zo zoveel mogelijk informatie openbaar is en blijft. VROM wil dit Nijmeegse format verwerken in het nieuwe landelijke aanvraagformulier bouwvergunning. Totdat dit landelijke formulier wettelijk is vastgesteld, verwijst VROM gemeentes die digitaal willen publiceren naar de Nijmeegse aanpak. Ook de landelijke aanvraagformulieren voor de gebruiksvergunning en de omgevingsvergunning zullen op basis van de uitgangspunten voor het nieuwe bouwformulier worden ontwikkeld. Nijmegen zelf neemt verder ook andere gemeentelijke aanvraagformulieren op de website onder de loep.

Nijmegen ziet er van af om de persoonsgegevens in de bestaande documenten in het Digitaal bouwarchief aan te passen, gezien de hoge kosten van systematische verwijdering van onderdelen van bestanden. Het CBP heeft aangegeven hierop niet uit eigener beweging te handhaven, mits de gemeente gehoor geeft aan individuele verzoeken tot verwijdering. De lopende aanvragen worden aangepast.

Kijk op www.nijmegen.nl/procedures