Nijmegen en het Marshallplan

In 2022 is het 75 jaar geleden dat het Marshallplan tot stand kwam. Op 5 juni 1947 kwam de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George C. Marshall met het plan naar buiten. De Europese staten moesten met een gemeenschappelijk herstelplan komen. Een maand later kwamen zestien Europese landen bijeen in Parijs. In september van datzelfde jaar werd een economisch herstelplan aan de Amerikaanse senaat overhandigd. Ter ere van dit jubileum wordt van 3 augustus tot en met 9 oktober een tweetalige tentoonstelling georganiseerd in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

Onder de noemer van het Marshallplan schieten de Amerikanen West-Europa te hulp bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. De financiële en materiële steun gaat gepaard met ideeën over internationale handel productie en consumptie.

nijmegen en het marshallplan
Bron: Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ook in Nijmegen en omgeving ging het Marshall Plan verder dan het herstel van verwoesting. Zo maakten lokale producenten van de Dobbelmannfabriek tot lokale boeren kennis met Amerikaanse ideeën over mechanisering; werd Europese samenwerking aangeprezen in films en tentoonstellingen; en waren Nijmeegse stadsplanners geïnspireerd om van hun stad een moderne “city” te maken. Deze ideeën zijn nog altijd zichtbaar in onze directe omgevingbijvoorbeeld in de Jerusalembuurt en de universiteitsbibliotheek.

De tentoonstelling is onderverdeeld in de thema’s stad platteland huishouden en industrie. Via deze thema’s laat de tentoonstelling een onbekend aspect van het Marshall Plan zien namelijk de impact die het trachtte te hebben op de levens van gewone Nederlanders. De tentoonstelling toont zo hoe opvattingen die wij vandaag de dag voor lief nemen historisch gegroeid zijn en hoe Nijmegen daarin verbonden is met Europese en internationale ontwikkelingen.

De tentoonstelling en het parallel-lopende lezingen en filmprogramma worden georganiseerd in samenwerking met de Radboud Universiteit Stichting Friendship Albany Nijmegen en het Infocentrum WO2 Nijmegen. ‘Nijmegen en het Marshallplan’ is gratis te bezichtigen van 3 augustus tot en met 9 oktober.

Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis is geopend van woensdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00.

Locatie Evenement
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Mariënburg 26
6511 PS Nijmegen