Nijmegen opent expatdesk

Nijmegen, 3 maart 2008

Buitenlandse werknemers die in Nijmegen werken of dat van plan zijn, kunnen vanaf 3 maart terecht bij de Expatdesk van de gemeente Nijmegen. Het informatieloket helpt deze ‘expats’ met al hun vragen over bijvoorbeeld regelgeving, huisvesting of onderwijs voor hun kinderen. Het Bedrijvenloket in de Stadswinkel voert het project uit.

De Expatdesk maakt deel uit van een pakket maatregelen om het woon- en werkklimaat voor buitenlandse kenniswerkers te verbeteren. Het aantrekken van deze werknemers is volgens de gemeente van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van de stad en de wijde regio. Grote Nijmeegse instellingen en bedrijven moeten voor het invullen van vacatures steeds vaker overgaan tot internationale werving. Ook in het midden- en kleinbedrijf groeit het aantal buitenlandse werknemers.

Om het belang van expats te onderstrepen, richten NXP Semiconductors, Royal Haskoning, UMC Radboud en de Radboud Universiteit Nijmegen binnenkort een platform op dat zich inzet om de aantrekkelijkheid van de stad voor deze werknemers te vergroten. Het grootste deel van de naar schatting 1000 expats in Nijmegen is verbonden aan deze organisaties.

Sinds 1 februari kunnen expats al terecht op de Engelstalige website www.nijmegen.nl/expats. Daarnaast zoekt de gemeente met kennisinstellingen, bedrijven, makelaars en corporaties naar mogelijkheden om deze groep aan geschikte woonruimte te helpen. Ook een dependance van de Arnhemse internationale basisschool moet de stad aantrekkelijker maken. De gemeente en de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel organiseerden vorig jaar al bijeenkomsten voor expats. Dit initiatief krijgt een vervolg. Op nationaal niveau neemt de gemeente zitting in een platform waarin het ministerie van Economische Zaken met steden informatie over expats uitwisselt.

Burgemeester Thom de Graaf opent op maandag 3 maart om 16.30 uur de Expatdesk. Hij doet dat samen met Carlota Salamat, een expat uit de Filippijnen die als technical engineer werkzaam is bij NXP Semiconductors. Ook toont hij de nieuwe website aan vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen. De Expatdesk is te vinden in de Stadswinkel van Nijmegen, Mariënburg 75, telefoonnummer 024-3299000.

Bron: Gemeente Nijmegen – Alles over Nijmegen