Nijmegen genomineerd als Fietsstad 2008

Nijmegen, 22 september 2008
 
Nijmegen is genomineerd voor de eretitel Fietsstad 2008. De gemeente is door de Fietsersbond genomineerd vanwege de verbetering van het fietsklimaat in de stad in de afgelopen jaren. De andere genomineerden zijn Groningen, Goes, Houten en Veenendaal. De winnaar wordt op 29 oktober bekendgemaakt.

De Fietsersbond beoordeelt om de paar jaar het fietsklimaat in Nederlandse gemeenten. Volgens de Fietsersbond is het fietsklimaat in Nijmegen er de afgelopen jaren flink op vooruit gegaan. Vooral op onderdelen die de kwaliteit van het fietsnetwerk bepalen, scoorde de stad veel beter dan in de eerste ronde: veel minder oponthoud, minder stoppen, minder hinder van auto’s en andere fietsers, betere kwaliteit van het wegdek, en minder geluidhinder waardoor het fietsen aantrekkelijker wordt.

De geboekte verbeteringen zijn te danken aan de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan. Te denken valt aan de aanleg van de Snelbinder, geasfalteerde snelfietsroutes (bv. de route naar Heijendaal via de Spoorkuil en de Verlengde Groenestraat, de snelfietsroute Nijmegen-Wijchen, en het fietspad Westkanaaldijk), meer solitaire fietspaden, maar ook kleinere fietsvriendelijke aanpassingen als het vervangen van tegels door asfalt bij onderhoudswerkzaamheden. Voor deze verbeteringen heeft de gemeente de afgelopen jaren 8 miljoen euro uitgetrokken. Ook de Stadsregio en provincie Gelderland droegen hun steentje bij.

De gemeente Nijmegen is blij met de nominatie voor Fietsstad 2008 en ziet deze als een aanmoediging om de komende jaren verder te investeren in het fietsklimaat in de stad.

De belangrijkste maatregelen die tot en met 2010 op stapel staan zijn:
– Verdere uitbreiding van de stallingsruimte bij het Centraal Station (Van Schaek Mathonsingel) en in de binnenstad (Plein ‘44).
– Verbetering fietsinfrastuctuur in de Waalsprong d.m.v. autoluwe snelfietsroutes en fietstunnels onder de Prins Mauritssingel door.
– Verbeteren veilgheid voor fietsers op schoolroutes
– Aanleg snelfietsroute Nijmegen-Heumen, Nijmegen-Beuningen en Nijmegen-Groesbeek
– Stimuleren fietshangars voor bewoners van bovenwoningen
– Vervangen van stoeptegels door asfalt
– Bestaande knelpunten in de stad verbeteren

Voor deze maatregelen heeft de gemeente zo’n 4 miljoen euro vrijgemaakt.

De winnaar van de verkiezing Fietsstad 2008 wordt bekendgemaakt op 29 oktober tijdens het Fietsersbondsymposium. De Fietsstad 2008 wordt bepaald door een onafhankelijke jury onder leiding van Jeltje van Nieuwenhoven. Mensen kunnen tot 27 september ook stemmen op hun favoriete fietsgemeente via www.fietsstad2008.nl  De jury neemt de resultaten van deze peiling mee in haar eindoordeel.

Bron Gemeente Nijmegen
 
Foto’s Fietsvierdaagse Nijmegen 2008