Fietsersbondafdeling feliciteert Nijmegen

22 september 2008

Nijmegen genomineerd voor Fietsstadverkiezing
Fietsersbondafdeling Nijmegen feliciteert de gemeente met de nominatie voor ‘Fietsstad 2008’. Onderzoekers van het landelijk bureau van de Fietsersbond hebben Nijmegen genomineerd op het thema Vooruitgang in het Fietsklimaat. Afdelingsvoorzitter Ellen Mastenbroek: “de laatste jaren heeft de gemeente veel gedaan om de kwaliteit van het fietsnetwerk te verbeteren en het is bemoedigend dat dit resulteert in deze nominatie. Dat betekent immers dat van de onderzochte gemeenten Nijmegen het op dit thema goed doet.”
De Fietsersbond heeft na onderzoek naar de fietsomstandigheden in 42 gemeenten, vijf steden voorgedragen voor de eretitel Fietsstad 2008. Elke genomineerde stad scoort het beste op een specifiek thema. Op de website www.fietsstad2008.nl kunnen fietsers hun mening geven op de nominaties en kan er worden gestemd op de eigen favoriet.
 
Adel verplicht
“Ook erg leuk dat deze nominatie valt in een tijd dat het fietsen weer heel erg in de belangstelling staat als een gezonde en verantwoorde manier om je te verplaatsen. Fietsen is in toenemende mate een natuurlijk onderdeel van een nieuwe leefstijl. De gemeente heeft mede daardoor de wind mee om verdere verbeteringen voor de Nijmeegse fietsers door te voeren. Bovendien, ‘adel verplicht’.” zo vindt de Fietsersbondafdeling. “Er is in onze gemeente nog genoeg te doen. Nijmegen kan natuurlijk niet op haar lauweren gaan rusten. Zij moet de nominatie juist zien als een duw in de rug. Zoals Groningen die in 2002 is uitgeroepen tot Fietsstad. Die is daarna doorgegaan met forse investeringen in fietsvoorzieningen, met name voor fietsparkeren, met als gevolg een nóg hoger fietsgebruik. Nijmegen kan hier een voorbeeld aan nemen, aangezien het fietsgebruik hier nog altijd relatief laag is. Slechts 37 % van de korte ritten wordt hier met de fiets afgelegd, tegen 49% in Groningen.”
 
Verbeterpunten
De Fietsersbondafdeling vindt het dan ook belangrijk dat de gemeente de komende jaren investeert in de volgende verbeteringen.
1. Ontvlechting van het fiets- en autonetwerk: minder autoverkeer op drukke fietsroutes door gescheiden netwerken en ruimere fietspaden.
2. Een consequente invoering van de principes van Duurzaam Veilig op 50 km-wegen.
3. Verbetering van de wegdekkwaliteit door het consequent asfalteren van fietspaden en fietsstroken.
4. Doorgaan met het aanleggen van kwalitatief hoogwaardige doorgaande (snel)fietsroutes.
5. Meer aandacht voor kwantiteit en kwaliteit van fietsparkeervoorzieningen, ook buiten het centrum.

Naar 50% fietsgebruik
Met bovengenoemde maatregelen kunnen meerdere vliegen in een klap worden geslagen. Ze zullen leiden tot een betere objectieve en subjectieve verkeersveiligheid, waardoor ook kwetsbare groepen sneller op de fiets zullen stappen. Ook wordt het fietsnetwerk zo comfortabeler en aantrekkelijker. Zo kan een solide basis worden gelegd voor een hoger fietsgebruik. Op weg naar de 50%!

Bron Fietsersbond afd Nijmegen.
 
Rubriek Auto, verkeer en vervoer