Nijmegen een van de Future Cities

Nijmegen, 11 november 2007

Nijmegen op weg naar klimaatbestendige stad: Future Cities

Nijmegen neemt deel aan het Europese project Future Cities. In Future Cities wisselt Nijmegen samen met Arnhem en Tiel en internationale steden als het Engelse Hastings, het Franse Rouen en het Belgische Ieper kennis en ervaring uit op het gebied van klimaatbeheersing. Groene daken in de stad komen daarmee een stap dichterbij.

In het project Future Cities helpen verschillende internationale overheden elkaar om hun steden klimaatvriendelijker te maken. Door water, groen en energie goed in te zetten ontstaat een duurzame stad.
Steden merken de effecten van klimaatverandering relatief snel. Grotere perioden van hitte hebben veel effect in een stenen omgeving. Om dergelijke ‘hitte-eilanden’ te bestrijden en het leefklimaat voor mensen die in de stad wonen en werken te verbeteren moet een stad zich aanpassen. Dit is bijvoorbeeld te realiseren door groene daken aan te leggen in de stad, water af te koppelen en zichtbaar te houden (zodat het niet in het riool verdwijnt) en gebruik te maken van warmte/koude opslag en hybride warmtenetten; het gebruik van restwarmte van fabrieken voor huizenverwarming.

Nijmegen investeert maximaal zeven ton in Future Cities. Met de financiële bijdrage van Europa voor Future Cities kunnen verschillende onderdelen van het Nijmeegse Klimaatplan vorm krijgen. Deze projecten krijgen zo’n zes ton Europese subsidie erbij. Zo kan Nijmegen bijvoorbeeld werk maken van de Groene Allure Binnenstad en verder onderzoek doen naar mogelijkheden voor meer water in de stad, minder CO2 uitstoot en zuiniger energieverbruik. In de planning zit in ieder geval een plan van aanpak voor de stimulering van groene daken. Het aanleggen daarvan combineert veel voordelen: een groen dak houdt water vast, zorgt voor CO2-opvang, vangt fijnstof af, zorgt voor verkoeling en isolatie van gebouwen en levert een beter leefklimaat op.

Bron Gemeente Nijmegen