Nijmegen gaat milieuregels slim handhaven

Nijmegen, 27 mei 2008

Nijmegen gaat milieuregels ‘slim’ handhaven

Handhavers van de gemeente Nijmegen gaan vanaf nu gerichter op pad. Bedrijven die de regels slecht naleven kunnen rekenen op meer bezoeken. Bedrijven die zich netjes aan de regels houden, krijgen de handhaver minder vaak op bezoek.

Nijmegen heeft een eigen model voor probleemanalyse ontwikkeld om bedrijven met een grotere kans op incidenten te identificeren. In dit systeem worden onder andere de grootte van het bedrijf, het risico voor de gezondheid als er iets mis gaat, de financiele gevolgen en de gevolgen voor natuur meegewogen. Daarnaast kijkt de gemeente naar de geschiedenis van het bedrijf. Hoeveel overtredingen heeft het bedrijf gemaakt en hoe is daarmee omgegaan? Bedrijven met een groot milieurisico én met een slecht naleefgedrag worden op deze manier vaker gecontroleerd. Zo krijgen grote bedrijven bij goede naleving van de regels bijvoorbeeld eenmaal per jaar een handhaver op bezoek en bij slechte naleving driemaal. Tot nu toe kregen deze bedrijven volgens een vaste frequentie gemiddeld allemaal tweemaal per jaar handhavers over de vloer.
Naast de controles gebaseerd op de probleemanalyse blijft de gemeente bedrijven via speciale projecten controleren zoals bijvoorbeeld het onderhoud van koelinstallaties of het gebruik van olie-water afscheiders.
In Nijmegen vallen zo’n 2500 bedrijven onder de Wet Milieubeheer.
Jaarlijks leggen de handhavers van de gemeente zo’n 800 bezoeken af, met het gebruiken van het nieuwe systeem kunnen dit er zo’n 700 worden. De gemeente bespaart met de nieuwe systematiek 70.000 euro op jaarbasis.
 
De raad beslist rond de zomer over deze nieuwe aanpak.
 
Bron: Gemeente Nijmegen