Nijmegen herstelt zeldzame stadspoort


Landhoofd spoorbrug Nijmegen anno 1880, gemeente Nijmegen
  
Nijmegen, 12 augustus 2008

Nijmegen herstelt zeldzame stadspoort

De gemeente Nijmegen en spoorwegbeheerder ProRail gaan het zuidelijk landhoofd van de spoorbrug over de Waal in ere herstellen. Het tijdens de oorlog beschadigde rijksmonument wordt in de komende maanden gereconstrueerd. De herstelwerkzaamheden starten op 18 augustus. De historische stadspoort wordt nog dit jaar heropend.

Het zuidelijk landhoofd, gebouwd tussen 1876 en 1878, is eigendom van ProRail en uniek in zijn soort. Het was van oorsprong een markant bakstenen gebouw van drie verdiepingen met aan weerszijden een torentje. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest een deel van de derde etage plaatsmaken voor het afweergeschut van de Duitsers. Na de oorlog is de beschadigde verdieping in zijn geheel verwijderd.

De reconstructie is een initiatief van de gemeente. Het past binnen haar cultuurhistorische beleid, dat erop is gericht de Nijmeegse stadspoorten weer zichtbaar te maken en te restaureren. Het torenmonument van de spoorbrug wordt ook gezien als een van de Nijmeegse stadspoorten van en naar het noorden. De reconstructie kost ruim één miljoen euro en wordt betaald door de gemeente, ProRail, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en uit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling.
 
Bron Gemeente Nijmegen