Nijmeegse horeca tevreden over controle

Nijmegen, 7 januari 2010

Nijmeegse horeca tevreden over integrale controle

Horeca-ondernemers in Nijmegen zijn zeer tevreden over de integrale horecacontroles door de gemeente Nijmegen. Ondernemers geven aan dat de nieuwe manier van werken beter, sneller, completer en prettiger is. In 2009 begon de gemeente met een pilotproject waarin de afdelingen Veiligheid, Bouwen&Wonen, Stadsontwikkeling, Milieu, Stadstoezicht en de brandweer participeren. Alle betrokken afdelingen van de gemeente zien zo veel mogelijk in één bezoek toe op de na te leven regels en vergunningen. Afgelopen jaar controleerde de gemeente op deze manier ruim 40 horecabedrijven.

Met de integrale controle wil de gemeente horecabedrijven sneller en efficiënter controleren. Ondernemers krijgen met één integrale controle te maken in plaats van diverse bezoeken van verschillende instanties. De controleurs kunnen zo direct met elkaar afstemmen en onduidelijkheden of tegenstrijdigheden oplossen en het kost de ondernemer uiteindelijk minder tijd omdat hij maar één afspraak hoeft te maken. Er wordt één brief met de bevindingen van de controle verstuurd en er is één aanspreekpunt voor de ondernemer namens alle betrokken partijen. Ook de inspecteurs zijn tevreden over de nieuwe werkwijze.

Uit een enquête onder ondernemers waarbij de hele controle en het eventuele vervolgtraject is afgerond, blijkt dat zij blij zijn met de nieuwe aanpak. Alle ondernemers vonden dat de inspecties completer zijn en dat één gezamenlijke brief van alle instanties prettiger is. Vijftien van de zestien ondervraagden vinden dat de nieuwe manier van controleren beter is, uiteindelijk minder tijd kost en dat de verleende service beter is.

De inspecties bestaan uit bezoeken van integrale controleteams van de gemeente waarbij soms ook politie of andere partners kunnen aansluiten als die daar vanuit hun specifieke bevoegdheden aanleiding toe zien. Ondernemers die aan de eisen voldoen zijn met één bezoek klaar. Als het team gebreken constateert, volgt een vervolgafspraak die over het specifieke probleem gaat.

De gemeente investeerde de afgelopen jaren al stevig in het vereenvoudigen van vergunningaanvragen voor ondernemers in de horeca en het verbeteren van de controle op onder meer brandveiligheid, milieu en geluid. Zo introduceerde de gemeente onder meer de HorecaWijzer waar een ondernemer die een nieuw horecabedrijf wil starten of een bestaande zaak wil overnemen, nog maar één digitale vragenlijst hoeft in te vullen. Hiermee kunnen de belangrijkste vergunningen en ontheffingen vervolgens direct via internet worden aangevraagd.

Bron Gemeente Nijmegen