Nijmegen – Jongere & allochtone werknemers

Nijmegen, 30 januari 2007

Nijmegen gaat actiever op zoek naar jongere en allochtone werknemers

Nijmegen gaat bij vacatures actiever op zoek naar allochtonen en jongeren. Ook komt er specifieke aandacht voor het aantrekkelijker maken van de gemeente als werkgever voor ouderen. Vrouwen moeten vaker naar hogere functies doorstromen.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten. Het college wil met de nota Strategisch Personeelsbeleid de aanzet geven tot een evenwichtiger samenstelling van het personeelsbestand. De gemeente Nijmegen is met bijna 2000 medewerkers een van de grotere werkgevers in de regio. Als overheidsorganisatie heeft zij bovendien een voorbeeldfunctie. De gemeente gaat daarom een of twee werving- en selectiebureaus inhuren die zich specialiseren in het werven en bemiddelen van kandidaten van allochtone afkomst. Ook wordt overwogen om een portefeuille aan te leggen van geschikte allochtone kandidaten. Bij vacante functies waarin allochtonen ondervertegenwoordigd zijn, kan de gemeente hen eerst voor een sollicitatiegesprek uitnodigen, voordat de vacature bekend wordt gemaakt.

Om meer jongeren voor zich te interesseren gaat de gemeente structureel en op grotere schaal stages aanbieden aan scholieren en studenten, en traineeships aan pas afgestudeerden. In 2007 wordt, voorlopig voor een jaar, een stagecoördinator aangesteld. Nijmegen gaat zich bovendien nadrukkelijker als aantrekkelijke werkgever presenteren op hogescholen, universiteiten en banenmarkten.

Daarnaast komt er extra aandacht voor vrouwelijke werknemers die de ambitie hebben om door te groeien naar hogere functies. Bij vacatures voor functies waarin vrouwen ondervertegenwoordigd zijn, schakelt de gemeente eveneens een werving- en selectiebureau in.

Voorspeld wordt dat Nederland in de nabije toekomst te maken krijgt met een structurele krapte op de arbeidsmarkt. Ouderen zullen in de toekomst langer doorwerken en vaker nog van baan veranderen. Om die reden gaat de gemeente ook onderzoek doen naar gerichte maatregelen om zich aantrekkelijker te maken als werkgever van ouderen. De ervaring en kennis van oudere medewerkers moet beter benut gaan worden. Voor medewerkers die in een specialistische functie werken en die op het punt staan met pensioen te gaan, wordt bijvoorbeeld drie maanden voor ze vertrekken al een opvolger aangesteld. De oudere collega heeft dan de gelegenheid om geleidelijk af te bouwen en tegelijkertijd de jongere in te werken.

Bron: Gemeente Nijmegen