Nijmegen klaar voor bestrijden winteroverlast

 

Nijmegen, 27 november 2012

Klaar voor bestrijden winteroverlast

In de komende winterperiode wordt onverminderd ingezet op het bereikbaar houden van de fietsroutes en autowegen, wordt via email, twitter en website actueel gecommuniceerd over gladheid en wordt gebruik gemaakt van meer en beter materieel. Nijmegenaren kunnen ook zelf aan de slag om gladheid te bestrijden in hun woonomgeving. Samenwerkende buurten of instellingen kunnen weer rekenen op een zoutkist van de gemeente. Daarmee kunnen zij hun eigen terrein sneeuw- en ijsvrij houden.
 
Voor het voorspellen, voorkomen en bestrijden van gladheid en andere winterse overlast heeft de gemeente voorgaande winter geïnvesteerd in meer en beter materiaal. In de winter van 2011/2012 is voor het eerst met succes gebruik gemaakt van de methodiek van nat strooien. Hiermee wordt aanzienlijk minder zout gebruikt, waardoor het milieu minder wordt belast. De evaluatie van de winterperiode 2011/2012 heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd. Zo zijn de strooiroutes met behulp van tips van inwoners verbeterd, vooral voor het strooien van fietsroutes.
 
Er wordt ook in de komende winterperiode optimaal ingezet op bestrijding van gladheid en andere winterse overlast. Het bereikbaar houden van routes van en naar scholen (zowel basisscholen als middelbare scholen) krijgen speciale aandacht. Verder maken de wijkserviceteams van de gemeente busperrons en voetpaden naar verzorgingstehuizen begaanbaar. Het streven is dat iedere Nijmegenaar binnen een afstand van 350 meter van het eigen huis een gestrooide route zal kunnen bereiken.
 
Met deze maatregelen willen gemeente en Dar de winterse overlast aanpakken. Van inwoners en instellingen wordt evenals andere jaren gevraagd een handje mee te helpen. Iedereen begrijpt dat we niet tot de voordeur kunnen strooien en vegen. Inwoners kunnen zelf strooien en vegen maar ook meldingen doen op gladheid@nijmegen.nl

Bron Gemeente Nijmegen