Nijmegen – Klantenpanels in de wijkcentra

Nijmegen, 15 april 2008

Nijmegen start met klantenpanels in de wijkcentra

Wat verwachten bewoners van een wijkcentrum? Om daar achter te komen start de gemeente op woensdag 23 april in wijkcentrum Dukenburg met een eerste klantenpanel. Vertegenwoordigers van gebruikers en niet-gebruikers van het centrum in Meijhorst kunnen tijdens die bijeenkomst hun mening geven over het reilen en zeilen binnen het wijkcentrum.

De gemeente Nijmegen wil alle wijkbewoners onderdak bieden in hun wijkcentrum. Iedere wijkbewoner moet zich er thuis kunnen voelen. Velen maken hiervan al gebruik. Het streven is het aanbod van ruimte en voorzieningen in de wijkcentra zoveel mogelijk af te stemmen op de bewoners van de wijk waar het centrum ligt. Daarom willen Burgemeester en wethouders van gebruikers weten wat zij vinden van de dienstverlening in het wijkcentrum. Van niet-gebruikers wil de gemeente weten waarom zij geen gebruik maken van het wijkcentrum.

Voor de bijeenkomsten is gekozen voor de vorm van een arenadiscussie. Het eerste uur komen alleen de (niet)gebruikers aan het woord. Daarna doen vertegenwoordigers van gemeente mee aan de discussie. Er kunnen maximaal 15 bewoners deelnemen, anderen kunnen wel komen luisteren. De arenadiscussie is al eerder gebruikt bij de wijkgesprekken over de openbare ruimte.
De gemeente start dit jaar met een pilot met drie wijkcentra. Na het wijkcentrum Dukenburg komen later dit jaar het Buurtcentrum Waterkwartier en het multifunctionele centrum Ark van Oost aan bod. Na de pilot bekijkt Wethouder Van Hooft als wethouder wijken of de gekozen aanpak de juiste is. Hij is van plan om bij een positieve uitkomst, de komende twee jaren alle wijkcentra onder de loep te nemen.

Wijkbewoners die zich willen uitspreken over het wijkcentrum Dukenburg kunnen zich (met een korte motivering) melden bij het secretariaat van de afdeling Vastgoed, Sportservice en Accommodaties. Dit kan telefonisch via 024-3293312 of via e-mail k.van.betuw@nijmegen.nl
Het klantenpanel over het wijkcentrum Dukenburg vindt plaats op woensdag 23 april, van 17.00 tot 20.00 uur in één van de zalen van het wijkcentrum (Meijhorst 7039).

Bron: Gemeente Nijmegen