Nijmegen koestert buitenlandse kenniswerkers

Nijmegen, 19 december 2007

De gemeente Nijmegen verbetert het woon- en werkklimaat voor buitenlandse kenniswerkers. Het aantrekken van deze ‘expats’ is volgens de gemeente van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van de stad en de wijde regio. Daarom komt er vanaf volgend jaar onder meer een informatiedesk voor expats.

Grote Nijmeegse instellingen en bedrijven moeten voor het invullen van vacatures steeds vaker overgaan tot internationale werving. Ook in het midden- en kleinbedrijf groeit het aantal buitenlandse werknemers. Om het werven van deze groep makkelijker te maken, biedt de gemeente een pakket extra diensten aan.

Op 1 februari 2008 start de gemeente de Engelstalige website www.nijmegen.eu/expats. Daarop staat informatie over wonen en leven als expat in Nijmegen. Daarnaast komt er een e-mailadres voor vragen over dit onderwerp. Vanaf maart kunnen buitenlandse werknemers ook terecht bij de Expatdesk in de Stadswinkel.

Naast deze voorzieningen zoekt de gemeente met kennisinstellingen, bedrijven, makelaars en corporaties naar mogelijkheden om expats aan geschikte woonruimte te helpen. Ook een dependance van de Arnhemse internationale basisschool in Nijmegen moet de stad aantrekkelijker maken. Met de relevante Nijmeegse schoolbesturen vindt daarover overleg plaats. Voor de langere termijn onderzoekt de gemeente of er op regionaal niveau behoefte is aan een internationale middelbare school.

De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel departement Nijmegen organiseerde dit jaar met geld uit het Ondernemersfonds Nijmegen drie succesvolle bijeenkomsten voor expats. Dit initiatief krijgt een vervolg. Ook op nationaal niveau probeert de gemeente de positie van expats te verbeteren. Dat gebeurt in een platform waarin het ministerie van Economische Zaken met steden informatie over expats uitwisselt.

In Nijmegen leven naar schatting ruim 1000 expats. Het grootste deel daarvan is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, het UMC Radboud en NXP.

Bron: Gemeente Nijmegen