Nijmegen komt met actieplan van 4,5 miljoen euro voor toekomst binnenstad

NIJMEGEN –
De gemeente Nijmegen heeft na het ophalen van 450 ideeën bij onder andere bewoners en ondernemers een actieplan gemaakt om een extra impuls te geven aan het economisch herstel en de toekomst van de binnenstad. Hiervoor wordt een budget van 4,5 miljoen vrijgemaakt.

Visitekaartje

Het ging voor de coronacrisis ‘hartstikke goed’ met de Nijmeegse binnenstad, zegt wethouder Monique Esselbrugge. “Die binnenstad blijft wel ons visitekaartje, daarom investeren we er nu extra in. Uit alle gesprekken die we gevoerd hebben werd duidelijk dat het heel waarschijnlijk is dat in de binnenstad de pijn van verschillende sectoren bij elkaar komt en dat er echt een impuls nodig is voor economisch herstel. Daarbij hebben we ook naar een aantal andere toekomstgerichte thema’s gekeken. Zo zijn we tot een aantal actielijnen met concrete acties gekomen. Daarmee willen we de retailsector ondersteunen en natuurlijk de horeca, die naar eigen verzoek hulp van een herstelmanager gaan krijgen. Het Huis van de Binnenstad krijgt extra capaciteit die men naar eigen inzicht kan inzetten. Ook zijn er veel ideeën over meer groen en ontmoetingsplekken in de stad. We zetten in op het zo snel mogelijk herstellen van een levendige binnenstad die schoon en prettig is. Ook het verbinden van het Valkhofkwartier met de Grote Markt en de Lange Hezelstraat en dus een herinrichting van de Burchtstraat is belangrijk aandachtspunt. Eerder maakten we al bekend dat er schaaktafels komen, omdat dat het winnende idee bij een publiekscampagne was. Deze hopen we voor de zomer al te realiseren.”

Burchtstraat en Augustijnenstraat

Een belangrijke prioriteit ligt bij het herinrichten van de Burchtstraat en de Augustijnenstraat. Esselbrugge hoopt die hier al binnen twee jaar aan begonnen kan worden, hoewel dat niet waarschijnlijk is. “De bussen zijn daar nu verdwenen, maar nu hebben we een brede Burchtstraat waar weinig gebeurt en die meer sfeer moet krijgen. We kijken naar een klimaat-adaptieve inrichting met groen en water. En dan hebben we het over meer dan een paar bloembakken ophangen. Het moet ook hufterproof zijn. Maar het wordt onderdeel van een plan om de hele stad te vergroenen. Zo willen we ook eigenaren van terrassen verleiden om hun terras met groen af te scheiden. De Augustijnenstraat heeft een onduidelijk profiel, terwijl het wel een onderdeel zou kunnen zijn van mooie routering naar de Bloemerstraat.” Verder komt er een extra investering voor de herontwikkeling van de Vlaamsegas en de Tweede Walstraat.

Leegstand

Esselbrugge verwacht dat er na de coronacrisis leegstand kan ontstaan. “Dat valt nu nog erg mee in Nijmegen, maar als de steunpakketten stoppen komt de echte klap pas echt voor de retail en de horeca. We kunnen nu niet goed inschatten waar die leegstand zal komen, maar we kunnen wel al nadenken over hoe we daarmee om kunnen gaan. Panden die leeg komen te staan kunnen bijvoorbeeld tijdelijk gebruikt worden om onze cultuurhistorie een plek te geven met behulp van de etalages. Of er kunnen tijdelijke fietsenstallingen in komen. Zo oogt het fijner dan wanneer het leeg blijft staan.”

Andere acties

Andere voorbeelden uit het actieplan zijn een (open) podium voor theater en muziek, verbeterde looproutes in het centrum, extra aandacht voor ‘support your locals’, betere verlichting op plekken die als onveilig worden ervaren, nieuwe muurschilderingen en hulp voor startende ondernemers om met een goed idee een eigen winkel te beginnen.

Dion van Alem
Politiek verslaggever RN7