CDA – Belastingen in Nijmegen schandalig hoog

Nijmegen, 21 mei 2008

CDA Nijmegen: verpakkingstaks terug naar burgers

Het CDA Nijmegen vindt de lokale belastingen in Nijmegen "schandalig" hoog.  Als het aan het CDA in Nijmegen ligt krijgt de burger dan ook de nieuw in te voeren verpakkingsbelasting terug middels een korting op de gemeentelijke lasten! Hiermee volgt zij de dertig Limburgse gemeenten die donderdag bij hun gemeenten het verzoek indienden om de afvalstoffenheffing te verlagen. Op 31 mei zullen zij dan ook gezamenlijk een resolutie hiertoe indienen op
het CDA partijcongres.

Van de sinds 1 mei dit jaar door de centrale overheid geïnde verpakkingstaks zal zo’n 120 miljoen euro naar de gemeentekassen vloeien.

Wij willen voorkomen dat het extra geld door de gemeente Nijmegen anders gebruikt zal worden voor algemene zaken. ‘Wij zamelen in de gemeente het afval gescheiden in, net als papier en drie verschillende kleuren glas, maar zolang wij niet de logistiek hebben om al dat gescheiden afval goed te verwerken, moeten we maar even pas op de plaats maken. De burger wordt al genoeg belast met vliegtaks en verhogingen van allerlei belastingen.’

Er is nog geen formele reactie van de Tweede Kamerfractie op deze actie, maar onze indruk is dat zij daar ook lang niet gelukkig zijn met hun coalitiepartners betreffende dit besluit.

Bron: CDA Nijmegen