Nijmegen maakt verlichting energiezuiniger

Nijmegen, 14 maart 2008
 
Nijmegen gaat de openbare ruimte in de stad structureel energiezuiniger verlichten. Vandaag sluit Nijmegen daarvoor een overeenkomst met de Stichting Natuur en Milieu. Ook de gemeenten Tilburg en Bernheze zetten hun handtekening in de Nijmeegse Trêveszaal. Nijmegen geeft hiermee vorm aan haar klimaatbeleid en streeft er stadsbreed naar minimaal drie procent minder energie te verbruiken per jaar. Het zorgen voor zo weinig mogelijk energieverbruik bij verlichting is een belangrijk middel om dit doel te bereiken.

Op dit moment loopt in Nijmegen al een pilot met energiezuinige verlichting in Dukenburg. De straatverlichting langs de Van Apelterenweg, de Van Schuilenburgweg en het Steve Bikoplein is onlangs uitgerust met nieuwe energiezuinige Cosmo Polis lampen van Philips Lighting, dat partner is in het project. De gemeente onderzoekt daarnaast wat er verder allemaal mogelijk is aan lichtbesparing in de openbare ruimte: waar kan het minder, waar kan het anders? De komende maanden wordt in een beleidsplan vastgelegd waar de kansen liggen. Het college van B&W beslist daar vervolgens over.
Straatverlichting en de aanlichting van gebouwen kosten veel energie. Door moderne lampen en armaturen en slimme technieken te gaan gebruiken, kunnen gemeenten volgens onderzoek gemiddeld 10 tot 20 procent energie besparen. Dat scheelt veel uitstoot van het broeikasgas CO2 en het gaat lichtvervuiling tegen.

Programma
14:00-14:10 uur Opening door Mirjam de Rijk, algemeen directeur Stichting Natuur en Milieu
14:10-14:20 uur Volkert Vintges, Provinciale Milieufederaties, over hoe het lokaal verder gaat
14:20-14:30 uur Toelichting door wethouder Jan van der Meer van Nijmegen
14:30-14:35 uur Ondertekening samenwerkingsformulier, overhandiging energiezuinige lampen aan Jan van der Meer
14:35-14:45 uur Gelegenheid voor vragen van de pers
14:45-15:00 uur Plaatsing zuinige lampen in vijfarmige lantaarnpaal op de Grote Markt met een hoogwerker.
Afsluiting met borrel

De Stichting Natuur en Milieu werkt in dit project samen met De Provinciale Milieufederaties en Philips Lighting. Ze presenteert op de bijeenkomst van vandaag ook de nieuwe folder: Gericht verlicht. Daarin lichten de gemeenten toe op welke manieren zij energie besparen in de openbare verlichting. Andere gemeenten kunnen met die informatie hun voordeel doen.

Bron: Gemeente Nijmegen