Nijmegen-Masaya – Golfen voor water succesvol

Bijna 800 gezinnen in een dorp bij Masaya, de zusterstad van Nijmegen in Nicaragua, krijgen eindelijk schoon drinkwater. Dit is mogelijk omdat ongeveer 120 mensen van bedrijven uit de regio hebben deelgenomen aan de tweede Masaya-golfdag. Deze golfdag heeft een bedrag van € 36.806,- opgeleverd.

Met de opbrengst wordt een compleet drinkwatersysteem aangelegd in het dorp Llano Grande, even buiten Masaya. In dit gebied wonen ongeveer 6000 mensen, die op dit moment geen drinkwater hebben. Te voet, op de fiets, met paard en wagen of met de ossekar wordt water gehaald bij een pomp die zeker 5 kilometer verderop ligt. Veilig drinkwater is belangrijk voor de gezondheid en hygiene van de inwoners en het levert ze veel tijd op. De inwoners werken zelf mee aan het aansluiten van hun huizen op het waterleidingnet en ze betalen per maand voor het gebruikte water. Met deze inkomsten wordt de installatie onderhouden.

De golfdag afgelopen vrijdag vond plaats bij golfbaan het Rijk van Nijmegen in Groesbeek en was georganiseerd door drie bedrijven uit de regio. Deze bedrijven hadden aan de golfdag 2006 deelgenomen en hebben in januari van dit jaar Masaya bezocht. Bij een bezoek aan een dorp even buiten Masaya waren deze mensen zo geraakt van de slechte situatie van de inwoners dat ze spontaan besloten een tweede golftoernooi te organiseren. De Stichting Stedenband Nijmegen-Masaya (SSNM) probeert de opbrengst van de dag te verdubbelen via een regeling voor Ontwikkelingssamenwerking. Het project wordt uitgevoerd door een lokale ontwikkelingsorganisatie met behulp van de vertegenwoordiger van de SSNM in Masaya.