Nijmegen onder vuur – Archief, 11 okt

Nijmegen, 2 oktober 2008
 
Open dag archief: Nijmegen onder vuur
Vaak staan de Romeinse tijd of de Tweede Wereldoorlog centraal in de Nijmeegse geschiedenis. Nu is gekozen voor de veel minder bekende, maar niet minder boeiende, periode van 1400-1800. De tentoonstelling ‘Nijmegen onder vuur’ belicht vijf belegeringen van Nijmegen tussen 1473 en 1794 waarin Lodewijk XIV, Karel de Stoute en prins Maurits van Nassau een belangrijke rol speelden. Het archief toont originele documenten en er is een expositie van middeleeuws wapentuig met handwapens, kanonnen en een maquette van een houten slingerarm, ook wel trebuchet genoemd.

Zaterdag 11 oktober opent het Regionaal Archief Nijmegen vanaf 11.00 uur zijn deuren voor een Open Dag. Bezoekers kunnen oorlogsverhalen uit de periode 1400-1800 meebeleven. Om 13.00 uur vertelt wethouder Lucassen een verhaal over de belegering van Nijmegen uit 1591. ‘s Middags verhalen vertellers over weer andere historische belegeringen van de stad. Het archief stelt ook het depot, het restauratieatelier en de fotoscanruimte open voor bezoekers. Tijdens de open dag verkoopt het archief voor de speciale prijs van drie euro een prachtige herdruk van een kaart uit 1591 met bijbehorend verhaal.

Voor een blik achter de schermen organiseert het archief voor bezoekers rondleidingen in het depot, het restauratieatelier en de fotoscanruimte. Het Katholiek Documentatiecentrum en een aantal historische verenigingen stellen zich voor. De Stichting ‘Nijmegen blijft in beeld’ laat oude filmbeelden van onze stad zien. Speciaal voor kinderen zijn er ridderfilms.

Bezoekers kunnen tijdens de Open Dag een herdruk kopen van een kaart van het beleg in 1591 samen met het bijbehorende verhaal uit de oorspronkelijke uitgave in Den Nassauschen Lauren-crans van Jan Jansz. Orlers (1610). Normaal kosten kaart en verhaal samen vijf euro, nu geldt een introductieprijs van drie euro.

Bron Gemeente Nijmegen