Nijmegen Ontvangt 2,5 Miljoen van het Rijk voor Jeugdcriminaliteitspreventie

Nijmegen zet zich in voor de preventie van jeugdcriminaliteit en krijgt hiervoor een aanzienlijke steun in de rug van de landelijke overheid. Een bedrag van 2,5 miljoen euro wordt door het Rijk beschikbaar gesteld om kwetsbare kinderen en jongeren te behoeden voor een criminele loopbaan. Dit initiatief maakt deel uit van het gemeentelijke Integraal Veiligheidsplan Samen Veilig en Weerbaar 2022-2026, gericht op het vroegtijdig signaleren en aanpakken van jongeren die risico lopen om betrokken te raken bij criminele activiteiten.

Dit financiële steunpakket, afkomstig uit het Rijksprogramma Preventie met Gezag, stelt Nijmegen in staat om van 2024 tot en met 2026 een uitgebreid actieplan voor de leeftijdsgroep van 8 tot 27 jaar uit te voeren. Het plan, genaamd ‘Perspectief voor onze Jeugd. Een stevige basis voor de aanpak van jeugdcriminaliteit’, omvat een reeks maatregelen om jongeren te behoeden voor criminaliteit, zoals:

  • Het verhogen van de weerbaarheid van kwetsbare jongeren en gezinnen, ook online, om criminaliteit te voorkomen.
  • Versterking van bestaande maatregelen voor tijdige interventie en correctie.
  • Verbetering van de samenwerking tussen partners in het sociaal domein, veiligheid, Zorg- en Veiligheidshuis, politie en de justitiële keten.
  • Gerichte aanpak voor jongeren die reeds criminele feiten plegen, om verdere escalatie te voorkomen.

Na 2,5 jaar zal het project geëvalueerd worden, met de mogelijkheid van een vervolg binnen het kader van het Rijksprogramma, dat een langetermijnvisie van 10-15 jaar voor ogen heeft.

Burgemeester Bruls: “Helaas is het ook in de criminaliteit ‘jong geleerd, is oud gedaan’. Jongeren die om wat voor reden dan ook minder weerbaar zijn, verdienen onze bescherming tegen criminelen die op de loer liggen om hen te ronselen. Investeren in een goede en veilige basis voor de jeugd om op te groeien, dat doen wij als gemeente op verschillende manieren. Met deze middelen van het Rijk kunnen we extra investeren om in te grijpen als het dreigt mis te gaan en jongeren die afglijden, weer op het rechte pad te helpen. Elk kind verdient een kansrijke en gelukkige toekomst.”